Fortidsminneforeningen Årbok 2017. Kontrast, tilpasning, kopi. Ragnhild M. Bø (årbokred.). Utg. av Fortidsminneforeningen. Årg. 171. Oslo 2017.

Årbok for Bjørnør 2017. Konny Anita Herfjord, Einar Johan Jakobsen, Per A. Rødøy (red.). Utg. av Bjørnør Historielag. Årg 46. Osen 2017.

Slekt og Data. Medlemsblad for Slekt og Data. Tema: Europa. Anne Schiøtz (red.). Nr. 4–2017. Årg. 28. Oslo 2017.

Bygd och Natur. Tema: Program för kulturmiljön. Yvonne Nenander. (red.). Utg. av Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm. Nr. 4–2017. Årg. 98.

Hardanger. Marit Bleie Mannsåker (red.). Utg. av Hardanger Historielag. Årg. 109, 2017.

Sogeglimt frå Sula. Årsskrift frå Sula Sogelag 2017. Frank Vågnes (leiar/red.).

Utg. av Sula Sogelag. Årg. 24. Sula 2017.

Årbok for Fosen 2017. Svein Henrik Pedersen og Per Ole Sollie (red.). Utg. av Fosen historielag. Årg. 56. Orkanger 2017.

Stein Ugelvik Larsen (red.): Fyllingsdalen før i tiden. Mørke skyer over dalen – krig og innlemming. John Griegs forlag, Bergen 2017.

Fortidsvern. Medlemsblad for Fortidsminneforeningen. Ivar Moe (ansvarlig red.). Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo. Nr. 4 – 2017. Årg. 42.

Knut Dørum og Helje Kringlebotn Sødal (red.): Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. Cappelen Damm Akademisk 2017.

Margit Løyland: Lofthusoppreisten. Rettsmateriale frå kommisjon og høgsterett 1787 – 99. Kildeutgivelser fra Riksarkivet 4. Oslo 2018.

Per Arnt Harnes: Gulltransporten – dramaet dag for dag. Romsdal sogelag 2017.

Pål Thonstad Sandvik: Nasjonens velstand. Norges økonomiske historie 1800 – 1940. Fagbokforlaget 2018.

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas (red.). Utg. av Norsk Slektshistorisk Forening. Bind XLV. Hefte 2. Oslo 2017.

Re-minne. Årsskrift for Ramnes Historielag og Våle Historielag 2017. Årgang 14. Per Bjerkø (red.). Ramnes Historielag og Våle Historielag 2017.

Sjøfartshistorisk årbok 2016. Gry Bang-Andersen og Per Kristian Sebak (red.). Utg. av Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum. Bergen 2017.

Vår Arv. Nr. 70. Utgitt av Holum Historielag, red. Reidun Anita Høksås. Mandal 2017.

Gamalt frå Suldal. Årsskrift for Suldal Sogelag 2017. Årgang 19. Bjarte Skipevåg (red.). Utg. av Suldal Sogelag. Sand 2017.

Langt vest i Aker. Medlemsblad for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Lokalhistorisk forening for gamle Ullern sogn i Aker. Øivind Rødevand (red). Oslo 2017. Nr.62 desember 2017.

Gudbrand. Rune Alander (red.) Utg. Gudbrandsdal Slektshistorielag. Nr. 4–2017. Årg. 27. Lillehammer 2017.

Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Dag Raustein, Merete Sønsterud, Oddbjørn Salte, Kirsti Gilje og Vivian Røed Jensen (red.). Utg. av Rogaland historielag, Stavanger. Nr. 4–2017. Årg. 43.

På stubben:Medlemsblad for Sørkedalen Historielag. Utg. Sørkedalen Historielag, Oslo. Rolf Mellem (red.). Nr. 4–2017 . Årg. 22.

Årringen. Lokalhistorisk tidsskrift. Thomas Støvind Berg, Bente Arnesen, Per Emil Berg, Bodil Michelsen, Per Christian Utsigt, Nils Steinar Våge (red.). Utg. av Fetsund Lenseminneforening. Årg. 19. Fetsund 2017.

Lustranytt. Kommunalt informasjonsmagasin frå Luster kommune. Jarle Skartun (red.). Utg. av Luster kommune, Gaupne. Årg. 22. Nr. 2–2017.

Miljøkrim. Hans Tore Høviskeland (red.). Utg. av Økokrim. Nr. 2 desember 2017. Årg. 20. Oslo 2017.

Egde. Kim Bredesen (red.). Utg. Agder Historielag, Kristiansand. Nr. 2–2017. Årg. 41.

Martin Byrkjeland og Jan Anders Timberlid: Vatnet, verket og byen. Høyanger 100 år – 1915–2015. Bind 1 1915–1965. Fagbokforlaget 2015.

Martin Byrkjeland og Jan Anders Timberlid: Vatnet, verket og byen. Høyanger 100 år – 1915–2015. Bind 2 1965–2015. Fagbokforlaget 2015.