Medlemsblad for Vestre Aker Historielag. Vestre Aker bydel. Fra Frøen til Marka. Ingeborg Wiese (red.). Nr. 1/2017, 2/2017, 3/2017 og 4/2017. Årg. 26. Oslo 2017.

Kavringen. Bjørn Stendahl (ansv. red.). Utg. Frogner historielag, Oslo. Nr. 85, mai 2017, 86, august 2017 og 87, november 2017.

Sigrun Høgetveit Berg: Reformasjonen. Det Norske Samlaget. Oslo 2017

Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Dag Raustein, Merete Sønsterud, Oddbjørn Salte og Vivian Røed Jensen (red.). Utg. av Rogaland historielag, Stavanger. Nr. 2–2017. og nr. 3–2017. Årg. 43.

Miljøkrim. Refleksjoner over arbeidet med miljøkriminalitet. Hans Tore Høviskeland (red.). Utg. av Økokrim. Nr. 1 mai 2017. Årg. 20. Oslo 2017.

Fortidsvern. Medlemsblad for Fortidsminneforeningen. Ivar Moe (ansvarlig red.). Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo. Nr. 2–2017 og nr. 3–2017. Årg. 42.

Namn och Bygd. Tidsskrift för nordisk ortnamnsforskning. Staffan Fridell, Eva Nyman och Per Vikstrand (red.). Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Årg. 104. Uppsala 2016.

Studia Anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. Katharina Leibring och Lennart Ryman (red.). Utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Årgång 34. Uppsala 2016.

Årbok 2016 for Haram kulturhistoriske lag. «Nærsamfunnet i kulturhistorisk lys». Lisa Alvestad, Hilde Beate Ellingsæter, Jostein Gunnar Farstad og Magnar Rønstad (red.nemnd). Utg. Haram kulturhistoriske lag. Skrift nr. 66. Haram 2016.

Gudbrand. Rune Alander (red.)Utg. Gudbrandsdal Slektshistorielag. Nr. 2–2017 og nr. 3–2017. Årg. 27. Lillehammer 2017.

Møllkula. Lokalhistorisk tidsskrift for Ørland og Bjugn. Karin Hoff Grong (ansv. red.). Utg. av Bjugn Bygdatunlag og Yrjar Heimbygdslag. Nr. 1–2017, 26.årgang. Opphaug 2017.

Wiwar. Berit Hogseth (red.). Utg. av Østfold historielag. Hefte 85. Nr. 1–2017 og nr. 2–2017. Rakkestad 2017.

Lustranytt. Kommunalt informasjonsmagasin frå Luster kommune. Jarle Skartun (red.). Utg. av Luster kommune, Gaupne. Årg. 22. Nr. 1–2017.

Systrendingen. Marit Anita Skrede (red.). Utg. av Systrond Sogelag. Nr. 1–2017 og nr. 2–2017. Årg. 25. Leikanger 2017.

Bygd och Natur. Tema: kulturarvet i tiden. Yvonne Nenander. (red.). Utg. av Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm. Nr. 2–2017. Årg. 98.

Bygd och Natur. Tema: Visionen visar vägen. Yvonne Nenander. (red.). Utg. av Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm. Nr. 3–2017. Årg. 98.

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas (red.). Utg. av Norsk Slektshistorisk Forening. Bind XLV. Hefte 1. Oslo 2017.

Egil H. Thomassen: Postran. Skanfil 2017.

Norsk Maritimt Museum. Årbok 2016. Mennesket og havet. Elisabeth S. Koren (red.). Norsk Maritimt Museum. Oslo 2017.

På stubben :Medlemsblad for Sørkedalen Historielag. Utg. Sørkedalen Historielag, Oslo. Rolf Mellem (red.). Nr. 3–2017 . Årg. 22.

Steinar Solheim (red.): E18 Rugtvedt – Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter frå steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal 2017.

Rune Nedrud: Regnskapene for Akershus på 1600-tallet. Oppland del 1: Hadeland Toten Vardal Biri Valdres Land. Sikt- og sakefall 1612–1695. Slektshistorisk forlag 2016.

Inger Selven Watts: De kom til oss. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms. Pax Forlag Oslo 2016.

Jon Skeie: Øvre Eikers historie del 1: 1885–1935 Fra splittet storbygd til kommunalt fellesskap. Øvre Eiker kommune 2015.

Jon Skeie: Øvre Eikers historie del 2: 1935–1972, del 3: Etter 1972 Fra splittet storbygd til kommunalt fellesskap. Øvre Eiker kommune 2016.

Dagrun Skjelbred, Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken: Norsk lærebokhistorie. Allmueskolen – folkeskolen – grunnskolen, 1739–2013. Universitetsforlaget 2017.

Langt vest i Aker. Medlemsblad for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Lokalhistorisk forening for gamle Ullern sogn i Aker. Øivind Rødevand (red). Oslo 2016. Nr.61 oktober 2017.

Håløygminne. Vidkunn Eidnes (skriftstyrar). Utgjeve av Hålogaland Historielag. Nr. 4–2017. Bind 25. Årg. 98.

Genealogen. Rune Nedrud (ansvarlig red.). Utg. av Norsk Slektshistorisk Forening. Nr. 2–2017. Årg. 31. Oslo 2017.

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag. Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli, Aud Siri Hønsen Huseby (red.). Nr. 4–2017. Årg. 35. Utg. Romerike Historielag, Skedsmokorset 2017.

Ætt og Heim 2017. Lokalhistorisk årbok for Rogaland. Turid Skimmeland (red.). Utg. av Rogaland Historielag. Stavanger 2017.

Årbok for Sogn 2017. Kyrkje og kristenliv. Anna Jorunn Avdem (red.). Utg. av Musea i Sogn og Fjordane, De Heibergske samlinger – Sogn Folkemuseum. Nr. 63. Kaupanger 2017.

Bøgda Vår. Oppdal historielag 2017. Kjell Haugland (red.). Utg. av Oppdal historielag. Nr. 39. Oppdal 2017.

Årsskrift Sauda sogelag 2017. Roar Lund (leiar, skriftstyret). Utg. av Sauda sogelag, 2017. Årg. 37.

Hans Sevatdal: Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017.

Romerike i dampens tid 1850–1900. Lene Skovholt, Kari Westbye, Grete Andersen og Jan Erik Horgen (redaksjon). Utg. av Romerike historielag. Årbok XXIII. Skedsmokorset 2017.

Gudmund Harildstad og Kristoffer Kruken: Heime og ute. Brevskifte mellom Ivar Kleiven og Kristian Prestgard 1886–1932. Novus forlag 2017.

Tobias. Tidsskrift for oslohistorie 2017. Kommunens arkiv, byens hukommelse. Byarkivet 25 år. Johanne Bergkvist (red.). Utg. av Oslo Byarkiv. Oslo 2017.

Årbok for Karlsøy og Helgøy 2017. Torill Andreassen (red.). Utg. av Karlsøy og Helgøy Historielag. Årg. 36. Kvaløysletta 2017.

Osterøy i soge og samtid. Sogeskrift for Osterøy 2017. Geir Kleiveland og Anne-Mari Hannisdal (skriftstyret). Utg. av Osterøy museum og Osterøy Sogelag. Årg. 31. Osterøy 2017.

Nils Kolle, Alf Ragnar Nielssen, Atle Døssland and Pål Christensen: Fish, Coast and Communities. A History of Norway. Fagbokforlaget 2017.

Torgeir Bryge Ødegården: UKA i Trondheim 1917–2017. Museumsforlaget Trondheim 2017.

Naustdal Sogelag Sogeskrift 2017. Magnar Falkenstein, Dagfrid Vesterheim, Bjarte Falkenstein, Britt Kringlen og Aase Skaaden Erdal (skriftstyret). Utgitt av Naustdal Sogelag. Årgang 26, Naustdal 2017.

Årbok for Asker og Bærum historielag. Tor Wisting (red.). Utg. av Asker og Bærum historielag. Skrift nr. 58– 2018.

Gammalt frå Stange og Romedal 2017. Terje Moshaug m.fl. (red.). Utg. av Stange Historielag. Årg. 46. Stange 2017.

Hemgrenda 2017. Åge Knuts og Jon Ødegård (red.). Ringebu Historielag. Årg. 41. Ringebu 2017.

Vaerien Almetjh Fjell-Folk 2017 Årbok for Rørosmuseet. Randi Borgos, Jenny Fjellheim og Tone Rygg (red.). Utg. av Rørosmuseet. Nr. 42. Røros 2017.

Aure Historielag. Årbok 2017. Halvard Djupvik og Anja Eileen Skipnes (red. og formgiving) Utg. av Aure Historielag, 2017.

Årbok 2017 for Malangen og Balsfjord. Lill-Karin Elvestad (red.). Balsfjord historielag 2017.

Folk og Fortid Tidsskrift for Herøy Sogelag 2017. Norunn Stendal Aksnes, Ole Arild Bø og Johan Moltu (red.). Utg. av Herøy Sogelag. Herøy 2017.

Sandnes historielag. Årbok 2017. Egil Berge (red). Utg. av Sandnes historielag. Årg. 20. Sandnes 2017.

Varden. Wenche L. Bossum, Bjørn Enger, Pål O. Møklegaard, Aud Grini, Egil Paulsen (red.komité). Utg. av Onsøy historielag. Årg. 45, 2017.

Museum Stavanger. Årbok 2016. Ann Tove Austbø (red.). Årg. 126. Utg. av Stavanger Museum. Stavanger 2017.

Lars Thue: Vertskap for vannkraft. Landssamanslutninga av vasskraftkommunar 40 år. Fagbokforlaget 2017.

Årbok for Narvik 2017. Utg. av Ofoten slekts- og historielag. Roger Sværd (formann i årbokkomiteen) Narvik 2017.

Romsdal sogelag. Årsskrift 2017. Bjørn Austigard, Dag Skarstein og Rolf Strand (red.). Utgitt av Romsdal sogelag. 81. årgang. Molde 2017.

Årsskrift 2017. Agder historielag. Johnny Haugen (red.). Utg. av Agder Historielag. Årg. 89. Kristiansand 2017.

Årbok for Tjelsund 2017. Fred Hansen m.fl. (red.). Utgitt av Tjelsund historielag, Årgang 29. Evenskjer 2017.

Ørstaminne. Årsskrift 2017. Eli Øvstegård Lannerholm, Turid Hoggen Karlsbakk, Edel Vatne Roald og Anders Roald (skriftstyret). Utg. av Ørsta Sogelag og Ørsta bygdemuseumslag. Årg. 33. Ørsta 2017.

Oppunder Fjellbandet. Lokalhistorisk tidsskrift fra Holtålen kommune. Einar Gjærevold (red.). Utg. av Holtålen kommune. Hefte nr. 39. Holtålen 2017.

Sogeskrift frå Hyllestad 2017. Håkon Haukøy (red.). Utg. av Hyllestad Sogelag. Hefte 23. Leirvik i Sogn 2017.

Årbok for Kvæfjord. Gerd Salen og Arne-Johan Johansen (red.). Utg. av Kvæfjord Historielag. Årg. 31. Kvæfjord 2017.

Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold 16 Berg. Utgitt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, ved Tom Schmidt. Novus forlag Oslo 2017.

Linda Stewart: Amerikabrev. Museumsforlaget Trondheim 2017.

Årbok for Nordmøre 2017. Tor Larsen, Sverre Jansen, Terje Holm, Ove Bjerkan og Astrid Mollan (redaksjonskomité). Utg. av Nordmøre historielag. Kristiansund 2017.

Knut Dørum og Eirin Holberg: Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350. Cappelen Damm Akademisk 2017.

På jakt og vakt. På jakt etter røtter i lokalhistorien og vakt om kulturverdier av alle slag. Finn Geiran (red.). Utg. av Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. Nr. 3-2017. Årg. 38. Oslo 2017.

Olav Skevik: Tre bygder mellom to fjorder. Bind 1. Bygdehistorie for Beitstad, Malm og Namdalseid før ca. 1660. Utgitt av Beitstaden historielag 2017.

Berit Eide Johnsen: Lillesands historie 1800–1850. Cappelen Damm Akademisk 2017.

Ole Jørgen Maaø og Steinar Sanderød (red.): Luftforsvarets historie – sett ovenfra. Fagbokforlaget 2017.

Morten Hammerborg: Byen som gikk i land Haugesund bys historie etter 1950. Fagbokforlaget 2017.

Harald J. Krøvel og Harald E. Tafjord: Soga om Sogn og Fjordane bind 1: Folk i fjordrike før 1763. Fagbokforlaget 2017.

Jan Anders Timberlid: Soga om Sogn og Fjordane bind 2: Rift om brødet. 1763–1875. Fagbokforlaget 2017.

Oddmund Løkensgard Hoel: Soga om Sogn og Fjordane bind 3: Fjordfylket på nye vegar. 1875–1945. Fagbokforlaget 2017.

Hege Roll-Hansen: Soga om Sogn og Fjordane bind 4: Kraft og motkrefter. Etter 1945. Fagbokforlaget 2017.