Harald Espeli og Finn Erhard Johannessen: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016. Novus forlag, Oslo 2016.

Knut Sogner, Einar Lie, Håvard Brede Aven (red.): Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus forlag, Oslo 2016.

Oppunder Fjellbandet. Lokalhistorisk tidsskrift fra Holtålen kommune. Einar Gjærevold og Knut Hage (red.). Utg. av Holtålen kommune. Hefte nr. 38. Holtålen 2016.

Dølaminne. Årbok for Hallingdal 2016. Marit Holme Mehlum og Kjell Snerte (red.). Utg. av Hallingdal Historielag og Hallingdal Museum. Årg. 48. Valdres 2016.

Kjell-Olav Masdalen: Erik Munk Kriger, lensherre og bondeplager En entreprenør for sin tid. Portal forlag, Kristiansand, 2016.

Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus Årbok 2016. Jan-Erik Østlie (red.).utg. av Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus. Lillestrøm 2016.

Årbok for Gjøvik /Tverrdalene. Posten jubilerer. Lissie Norland og Terje Paulsberg (red.). Utg. av Gjøvik historielag. Årg. 32. Gjøvik 2016.

Norsk slektshistorisk tidsskrift. Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas (red.). Utg. av Norsk Slektshistorisk Forening. Bind XLIV. Hefte 4. Oslo 2016.

Re-minne. Årsskrift for Ramnes Historielag og Våle Historielag 2016. Årgang 14. Per Bjerkø (red.). Historielagene i Re 2016.

Glimt fra Lindesnes. Annlaug Opsahl, Aud Gauer, Jahn Kristensen, Kjell Olsen, Olav Spilling og Rolf Steinar Bergli (red.). Utg. av Lindesnes Historielag. Årg. 36. Lindesnes 2016.

Gamle Bergen Årbok 2016. Tryggve Fett, Jo Gjerstad og Baard Olav Skogrand (red.). Utg. av Foreningen Gamle Bergen. Bergen 2016.

Vår Arv. Nr. 69. Utgitt av Holum Historielag, red. Aanen Grimestad. Mandal 2016.

Jul i Nea-dalen. Årsskrift for Selbu og Tydal Historielag. Odd Svelmoe (red.). Utg. av Selbu og Tydal Historielag ved Bladnemnda. Årg. 39, Selbu 2016.

Hægebostad sogelag. Årsskrift 2016. Torger Kvåle (red.). Utg. av Hægebostad sogelag. Hægebostad 2016.

Årbok for Bjørnør 2016. Per A. Rødøy (red.). Utg. av Bjørnør Historielag. Årg 45. Osen 2016.

Gudmund Harildstad (red.)/Bjørn Sverre Hol Haugen (etterord): Jul i gamle dager. Tekster av Kristofer Visted. Utgitt i samarbeid med Norsk Folkeminnelag. Spertacus Forlag AS/Scandinavian Academic Press 2016.

På jakt & vakt. På jakt etter røtter i lokalhistorien og vakt om kulturverdier av alle slag. Finn Geiran (red.). Utg. Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen, Oslo. Nr. 4–2016.

Aure Historielag. Årbok 2016. Halvard Djupvik (red.) Utg. av Aure Historielag, 2016.

Slekt og Data. Medlemsblad for Slekt og Data. Tema: Finn og bevar den nære historien. Anne Schiøtz (red.). Nr. 3–2016. Årg. 27. Oslo 2016.

Slekt og Data. Medlemsblad for Slekt og Data. Tema: Kilder til kvinner i historien. Anne Schiøtz (red.). Nr. 4–2016. Årg. 27. Oslo 2016.

Axel Mjærum og Elling Utvik Wammer (red.): Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Kulturhistorisk museum i samarbeid med Norsk Maritimt Museum og Oppland fylkeskommune. Portal forlag og Kulturhistorisk museum 2016.

Ætt og Heim 2016. Lokalhistorisk årbok for Rogaland. Turid Skimmeland (red.). Utg. av Rogaland Historielag. Stavanger 2016.

Gudbrand. Rune Alander (red.)Utg. Gudbrandsdal Slektshistorielag. Nr. 4– 2016. Årg. 26. Lillehammer 2016.

Lustranytt. Kommunalt informasjonsmagasin frå Luster kommune. Jarle Skartun (red.). Utg. av Luster kommune, Gaupne. Årg. 21. Nr. 2–2016.

Bygd och Natur. Tema: Leva med tradisjonerna. Kornas tramp, kvinnors kamp. Yvonne Nenander. (red.). Utg. av Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm. Nr. 3–2016. Årg. 97.

Bygd och Natur. Tema: Skolan och hembygden. Yvonne Nenander. (red.). Utg. av Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm. Nr. 4–2016. Årg. 97.

Strinda - den gang da. Knut L. Vik (red.). Utgitt av Strinda historielag. Årg. 16. Trondheim 2016.

Hardanger. Marit Bleie Mannsåker (red.). Utg. av Hardanger Historielag. Årg. 108, 2016.

Ørstaminne. Årsskrift 2016. Eli Øvstegård Lannerholm, Turid Hoggen Karlsbakk, Edel Vatne Roald og Anders Roald (skriftstyret). Utg. av Ørsta Sogelag og Ørsta bygdemuseumslag. Årg. 32. Ørsta 2016.

Årbok for Mosvik historielag. Jorolf Nyborg (red.). Utg. av Mosvik historielag. Årg. 30. Mosvik 2016.

Langt vest i Aker. Medlemsblad for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Lokalhistorisk forening for gamle Ullern sogn i Aker. Øivind Rødevand (red). Oslo 2016. Nr.58 november 2016.

På stubben :Medlemsblad for Sørkedalen Historielag. Utg. Sørkedalen Historielag, Oslo. Rolf Mellem (red.). Nr. 4–2016. Årg. 21.

Sogeglimt frå Sula. Årsskrift frå Sula Sogelag 2016. Frank Vågnes (leiar/red.).

Utg. av Sula Sogelag. Årg. 23. Sula 2016.

Årbok for Sogn 2016. Tema: Jordbruk. Anna Jorunn Avdem (red.). Utg. av Musea i Sogn og Fjordane, De Heibergske samlinger – Sogn Folkemuseum. Nr. 62. Kaupanger 2016.

Gammalt frå Stange og Romedal 2016. Terje Moshaug m.fl. (red.). Utg. av Stange Historielag. Årg. 45. Stange 2016.

Medlemsblad for Vestre Aker Historielag. Vestre Aker bydel. Fra Frøen til Marka. Ingeborg Wiese (red.). Nr. 4/2016. Årg. 25. Oslo 2016.

Runar. Slektshistorisk tidsskrift for Østfold. Utgitt av Østfold Historielag. Nr. 2–2016. Hefte 72. Årg. 36.

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag. Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli, Aud Siri Hønsen Huseby (red.). Nr. 4–2016. Årg. 34. Utg. Romerike Historielag, Skedsmokorset 2016.

Romsdal sogelag. Årsskrift 2016. Bjørn Austigard, Dag Skarstein og Rolf Strand (red.).

Utgitt av Romsdal sogelag. 80. årgang. Molde 2016.

Årbok for Tjeldsund 2016. Fred Hansen m.fl. (red.). Utg. av Tjeldsund historielag. Årg. 28. Evenskjer 2016.

Hemgrenda 2016. Åge Knuts og Jon Ødegård (red.). Ringebu Historielag. Årg. 40. Ringebu 2016.

Årbok for Rauma 2016. Torgeir Næss, John A. Aasen, Britt Iren P. Neergård, Hans Petter Gjerdset, Brit Landmark, Kristoffer Dahle og Halvard Skiri (skriftnemnd). Rauma historielag, Åndalsnes 2016.

Nenne Rachløw Isachsen: Min krigsdagbok. Orkana forlag 2016.

Lokalhistorie fra Søndeled og Risør. Kirsten Hellerdal og Lars Seland Lauvhjell (red.). Utg. av Søndeled og Risør historielag. Årg. 41. Risør 2016.

Marta Gjernes: Ullensvang Band 3: Noregs frukthage. Ålmennsoge. Fagbokforlaget 2016.

Erlend Trones: Ullensvang Band 4: Frå fjell til fjøre. Stadnamn. Fagbokforlaget 2016.

Kim Furdal: Kampen om lokalhistorien I. Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie 2016.

Kim Furdal: Kampen om lokalhistorien II. Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie 2016.

Lyngdalsboka 2016, årsskrift for Lyngdal Historielag. Tor Engvoll m.fl. (red.). Utg. av Lyngdal Historielag. Årg. 28. Lyngdal 2016.

Fortidsvern. Medlemsblad for Fortidsminneforeningen. Ivar Moe (ansvarlig red.). Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo. Nr. 4 – 2016. Årg. 41.

Gamalt frå Suldal. Årsskrift for Suldal Sogelag 2016. Årgang 18. Bjarte Skipevåg (red.). Utg. av Suldal Sogelag. Sand 2016.

Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Vivian Røed Jensen, Åse Kristine Meling Kristensen, Dagfinn Silgjerd, Andreas Steinberg og Oddbjørn Salte (red.). Utg. av Rogaland historielag, Stavanger. Nr. 4–2016. Årg. 42.

Årbok for Fosen 2016. Kenneth Kiplesund og Per Ole Sollie (red.). Utg. av Fosen historielag. Årg. 55. Orkanger 2016.

Årringen. Lokalhistorisk tidsskrift. Thomas Støvind Berg (red.). Utg. av Fetsund Lenseminneforening. Årg. 18. Fetsund 2016.

Årsskrift Sauda sogelag 2016. Roar Lund (leiar, skriftstyret). Utg. av Sauda sogelag, 2016. Årg. 36.

Fortidsminneforeningen Årbok 2016. Krigens minner. Linn Willetts Borgen (red.). Utg. av Fortidsminneforeningen. Årg. 170. Oslo 2016.

Varden. Wenche L. Bossum, Bjørn Enger, Pål O. Møklegaard, Aud Grini, Egil Paulsen (red.komité). Utg. av Onsøy historielag. Årg. 44, 2016.

Leidulf Melve: Hva er middelalderen? Universitetsforlaget 2016.

Møllkula. Lokalhistorisk tidsskrift for Ørland og Bjugn. Arne O. Nygaard (ansv. red.). Utg. av Bjugn Bygdatunlag og Yrjar Heimbygdslag. Nr. 2–2016, 25.årgang. Opphaug 2016.

Miljøkrim. Hans Tore Høviskeland (red.). Utg. av Økokrim. Nr. 2 desember 2016. Årg. 19. Oslo 2016.

Årbok for Kvæfjord. Gerd Salen og Arne-Johan Johansen (red.). Utg. av Kvæfjord Historielag. Årg. 30. Kvæfjord 2016.

Ungdom. Medlemsblad for Noregs ungdomslag. Levande lokalkultur. Guro Redalen (red.). Utg. Norges ungdomslag, Oslo. Nr. 4/2016. Årg. 100.

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 2016. Signe Knutsen (red.). Utg. av Nes historielag. Årg. 39. Nes 2016.

Ingar Kaldal: Minner som prosesser – i sosial- og kulturhistorie. Cappelen Damm Akademisk 2016.

Anne Bårdsgård: Selbuvotter. Museumsforlaget 2016.

Fjell-Folk. Vaerien Almetjh. Årbok for Rørosmuseet. Randi Borgos, Jenny Fjellheim, Astrid Nyhus, Erik Roll og Tone Rygg (red.). Utg. av Rørosmuseet. Nr. 41. Røros 2016.

Folk og Fortid Tidsskrift for Herøy Sogelag 2016. Norunn Stendal Aksnes, Ole Arild Bø og Johan Moltu (red.). Utg. av Herøy Sogelag. Herøy 2016.

Årbok årgang 2016. Freiøya historielag. Sigmund Bjerkestrand m.fl. (red.). Utg. av Freiøya historielag. Kristiansund 2016.

Naustdal Sogelag Sogeskrift 2016. Jostein Sollid, Dagfrid Vesterheim, Bjarte Falkenstein, Britt Kringlen og Aase Skaaden Erdal (skriftstyret). Utgitt av Naustdal Sogelag. Årgang 25, Naustdal 2016.

Tobias. Tidsskrift for oslohistorie 2016. Tema: bolig. Johanne Bergkvist (red.). Utg. av Oslo Byarkiv. Oslo 2016.

Sandnes historielag. Årbok 2016. Egil Berge (red). Utg. av Sandnes historielag. Årg. 19. Sandnes 2015.

Olof Holm, Georg Hansson och Christer Kalin: Böter och Fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645. Skrifter utgivna av Jämtlands Läns Fornskriftsällskap XVI. Jämtlands Läns Fornskriftsällskap och Landsarkivet i Östersund 2016.

Hof-Minne 2016 Årsskrift for Hof Historielag. Per Arild Bergan, Else Makloufi, Anne Kristine Høstmælingen, Arne Grønseth og Per-Kristian Gurrik (red.) Hof Historielag 2016.

Årbok 2016. Nord-Trøndelag Historielag. Åke Jünge (red.). Utg. av Nord-Trøndelag Historielag. Årg. 93. Steinkjer 2016.

Svein-Erik Ødegaard: Stangeboka 3 Fra prestegjeld til kommune 1660 – 1840. Utgitt av Stange Historielag 2016.

Olav Veka: Norsk etternamnleksikon 2.utgåva. Revidert, oppdatert og utvida. Samlaget Oslo 2016.

Sigurður Gylfi Magnússon and Davíð Ólafsson: Minor Knowledge and Microhistory. Manuscript Culture in the Nineteenth Century. Routledge Studies in Cultural History 2017.

Kristoffer Kruken: Personnamnarbeid av P.A. Munch. Novus forlag Oslo 2016.

Sveinung Wålengen og Marius Nyheim Kristoffersen: Bygdekinoen i Norge. En reise i utkanten av lerretet. Skald 2016.

Audun Dybdahl: Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år. Cappelen Damm Akademisk 2016.

Per Halse: Peter Hognestad. Språkstrid og heilag fred. Biografi. Samlaget Oslo 2016.

Årbok for Nordmøre 2016. Tor Larsen, Kai Grimstad, Sverre Jansen, Terje Holm, Anne Lise Tømmervåg og Astrid Mollan (redaksjonskomité). Utg. av Nordmøre historielag. Kristiansund 2016.

Årbok for Narvik 2016. Utg. av Ofoten slekts- og historielag. Roger Sværd (formann i årbokkomiteen) Narvik 2016.

De e ogoskli. Vegårshei Årsskrift 2016 Nr. 30. Johannes G. Torstveit, Olaug Hommelsgård, Aud Mogen, Inge Vaaje, Ingjerd Myhre Bygstad og Kaia Tørdal (redaksjonskomité), utgjeven av Vegårshei Mållag.

Håløygminne. Vidkunn Eidnes (skriftstyrar). Utgjeve av Hålogaland Historielag. Nr. 4–2016. Bind 24. Årg. 97.

Genealogen. Rune Nedrud (ansvarlig red.). Utg. av Norsk Slektshistorisk Forening. Nr. 2–2016. Årg. 30. Oslo 2016.

Osterøy i soge og samtid. Sogeskrift for Osterøy 2016. Geir Kleiveland og Randi Andersen (skriftstyret). Utg. av Osterøy museum og Osterøy Sogelag. Årg. 30. Osterøy 2016.

Bøgda Vår. Oppdal historielag 2016. Kjell Haugland (red.). Utg. av Oppdal historielag. Nr. 38. Oppdal 2016.

Årbok for Karlsøy og Helgøy 2016. Torill Andreassen (red.). Utg. av Karlsøy og Helgøy Historielag. Årg. 35. Kvaløysletta 2016.

Kavringen. Bjørn Stendahl (ansv. red.). Utg. Frogner historielag, Oslo. Nr. 83, november 2016.

Ole-Jørgen Johannessen: Bergens kalvskinn. Kildeutgivelser fra Riksarkivet 3. Oslo 2016.

Kumur. Årsskrift for Snåsa Historielag. Erik Gran (red.). Utg. av Snåsa Historielag. Årg. 37. Snåsa 2016.

Sjøfartshistorisk årbok 2015. Gry Bang-Andersen, Tore L. Nilsen og Per Kristian Sebak (red.). Utg. av Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum. Bergen 2016.

På jakt og vakt. På jakt etter røtter i lokalhistorien og vakt om kulturverdier av alle slag. Finn Geiran (red.). Utg. av Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. Nr. 1-2017 og nr. 2-2017. Årg. 38. Oslo 2017.

På stubben :Medlemsblad for Sørkedalen Historielag. Utg. Sørkedalen Historielag, Oslo. Rolf Mellem (red.). Nr. 1–2017 og nr. 2–2017 . Årg. 22.

Egde. Kim Bredesen (red.). Utg. Agder Historielag, Kristiansand. Nr. 1-2017. Årg. 41.

Kvinesdal historielag. Årsskrift 2017. Anders Mathias Larsen (red.). Utg. av Kvinesdal historielag. Årg. 32. Kvinesdal 2017.

Langt vest i Aker. Medlemsblad for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Lokalhistorisk forening for gamle Ullern sogn i Aker. Øivind Rødevand (red). Oslo 2016. Nr.59 mars og nr. 60 mai 2017.

Beitstaden Historielag. Årskrift 2016. Namdalseid – Malm – Beitstad. Kari Landsem Ekmann, Torbjørn Kolstad, Jan Haraldsen (red). Utg. av Beitstaden Historielag. Nr. 37, 2017.

Frode Iversen og Håkan Petersson (eds.): The agrarian life of the north 2000 BC – AD 1000. Studies in rural settlement and farming in Norway. Portal Academic 2016.

Bygd och Natur. Tema: Digitala arkiv. Yvonne Nenander. (red.). Utg. av Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm. Nr. 1–2017. Årg. 98.

Slekt og Data. Medlemsblad for Slekt og Data. Tema: Sjø og kyst. Anne Schiøtz (red.). Nr. 1–2017. Årg. 28. Oslo 2017.

Sogehefte for Gaular 2016. Aud Lunde (leiar). Utg. av Gaular sogelag. Årg. 8. Gaular 2016.

Skytilen. Medlemsblad for Romerike Historielag. Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli, Aud Siri Hønsen Huseby (red.). Nr. 1–2017 og nr. 2–2017. Årg. 35. Utg. Romerike Historielag, Skedsmokorset 2017.

Håløygminne. Vidkunn Eidnes (skriftstyrar). Utgjeve av Hålogaland Historielag. Nr. 1–2017 og nr. 2–2017. Bind 25. Årg. 98.

Steinar Supphellen: Bispen som vende om i tide. Eit bispeliv i ei brytningstid Peter Olivarius Bugge Biskop i Trondheim 1804 – 1842. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Skrifter nr. 3 – 2016. Trondheim 2016.