Den nye redaksjonen av Heimen gikk på mange måter til dekket bord hva angår temaet for dette nummeret av Heimen. Det var den forrige redaksjonen som, med bakgrunn i fjorårets Grunnlovsjubileum, planla et temanummer hvor tinget i det nordlige Norge i eldre tid står i fokus. Miriam Tveit har skrevet en innledning til denne delen av tidsskriftet, som dere finner under her.

For øvrig inneholder årets andre utgave av Heimen bokmeldinger og debattstoff. Med utgangspunkt i Anne Minkens bokmelding av Garborg og Skou – forskjell på folk?, skrevet av Marit Elisabeth Totland, har bokmelder og forfatter fått anledning til å utdype og presisere sine faglige ståsted. Denne type debattstoff er noe redaksjonen ønsker å legge til rette for, og vi håper flere vil bidra til gode faglige debatter av denne typen.

To bokmeldinger avslutter dette nummeret av Heimen. Den ene omhandler Halsnøy klosters historie. Den andre tar for seg historien til Høgskolen i Nord-Trøndelag.