Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for lokal og regional historie

Heimen er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale.

Heimen har som mål å publisere studier over lokale samfunn eller fenomener som kan kaste lys over større enheter eller spørsmål. Redaksjonen har som ambisjon å løfte fram nye temaer som er i forskningsfronten innenfor feltet og legger vekt på det nyskapende både med hensyn til teorier og metode. Gjennom artikler, debattinnlegg og bok­meldinger avspeiler tidsskriftet hele landet, men redaksjonen også åpent for relevante internasjonale bidrag.  Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik bakgrunn og fra ulike fag er velkommen som bidragsytere.

Heimen har vært organ for Landslaget for lokalhistorie siden 1922 og retter seg mot forskere, studenter, lærere og andre med interesse for historie.

Tidsskriftet utgis av Landslaget for lokalhistorie, i samarbeid med Universitetsforlaget, og støttes av Norges forskningsråd.

Heimen kommer ut fire ganger årlig.

For medlemskap i Landslaget for lokalhistorie og avtale om foreningsabonnement, kontakt foreningen på: http://landslaget.org/.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).
Ansvarlige redaktører
Aud Mikkelsen Tretvik
Hanna Mellemsether
Hilde Gunn Slottemo
Merete Røskaft  

Redaksjonssekretær
Siv Randi Kolstad

Redaksjonsråd
Finn-Einar Eliasssen, Tønsberg
Lars Gaute Jøssang, Bergen
Knut Sprauten, Oslo
Liv Helene Willumsen, Tromsø
Line Grønstad, Oslo
Steinar Aas, Bodø

Redaksjonens adresse
Heimen
Institutt for historiske fag, NTNU
NO-7491 Trondheim

siv.r.kolstad@ntnu.no

Tlf.: +47 73 59 64 33
(Gjelder fra Vol. 54, 2017)
Heimen er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.  

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon