Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for lokal og regional historie

Heimen er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale.

Heimen har som mål å publisere studier over lokale samfunn eller fenomener som kan kaste lys over større enheter eller spørsmål. Redaksjonen har som ambisjon å løfte fram nye temaer som er i forskningsfronten innenfor feltet og legger vekt på det nyskapende både med hensyn til teorier og metode. Gjennom artikler, debattinnlegg og bok­meldinger avspeiler tidsskriftet hele landet, men redaksjonen også åpent for relevante internasjonale bidrag.  Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik bakgrunn og fra ulike fag er velkommen som bidragsytere.

Heimen har vært organ for Landslaget for lokalhistorie siden 1922 og retter seg mot forskere, studenter, lærere og andre med interesse for historie.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Landslaget for lokalhistorie, og med støtte av Norges forskningsråd.

Heimen kommer ut fire ganger årlig.

For medlemskap i Landslaget for lokalhistorie og avtale om foreningsabonnement, kontakt foreningen på: http://landslaget.org/.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Kvalitetsvurdering
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Indeksering
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
  • Directory of Open Access Journals
  • [ERIH PLUS]
  • SHERPA/RoMEO
  • Google Scholar
  • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
  • The Summon Service (ProQuest)
  • Ebsco Discovery Services
  • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.
Ansvarlig redaktør
Professor Aud Mikkelsen Tretvik, Institutt for historiske studier, NTNU, Trondheim

Redaksjon
Hilde Gunn Slottemo, Nord universitet, Levanger
Merete Røskaft,  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim

Redaksjonssekretær
Siv Randi Kolstad IHS, NTNU, Trondheim

Redaksjonsråd
Finn-Einar Eliassen, Høgskolen i Sørøst-Norge, Tønsberg
Lars Gaute Jøssang, NLA Høgskolen i Bergen
Knut Sprauten, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket, Oslo
Liv Helene Willumsen, UiT, Norges arktiske Universitet, Tromsø
Line Grønstad, Norsk folkemuseum, Oslo
Steinar Aas, Nord Universitet, Bodø

Kontakt
E-post: siv.r.kolstad@ntnu.no
Heimen
Institutt for historiske fag, NTNU
NO-7491 Trondheim
(Gjelder fra Vol. 54, 2017)
Heimen er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.  

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon