Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Grunnloven
Historisk kommentarutgave 1814–2020
Ola Mestad & Dag Michalsen (red.)
Innhold Info Referanse
Åpen tilgang
(side 5)
av Ola Mestad & Dag Michalsen
Åpen tilgang
(side 52-56)
av Dag Michalsen
Åpen tilgang
Kongeriket Norges Grunnlov
gitt i riksforsamlingen på Eidsvoll den 17. mai 1814, slik den lyder etter senere endringer, senest grunnlovsvedtak av 14. mai 2020
(side 57)
Åpen tilgang
A.  Om statsformen
A.  Om statsforma
(side 58)
Åpen tilgang
(side 59-76)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 77-90)
av Dag Michalsen
Åpen tilgang
(side 91-114)
av Torbjørn Backer Hjorthaug
Åpen tilgang
Tidligere § 2 tredje punktum
(1814–1897–1956)
(side 115-120)
av Ulrik Sverdrup-Thygeson
Åpen tilgang
(side 121-130)
av Ulrik Sverdrup-Thygeson
Åpen tilgang
(side 132-152)
av Eirik Holmøyvik
Åpen tilgang
(side 152-159)
av Torbjørn Backer Hjorthaug
Åpen tilgang
(side 159-182)
av Dag Michalsen
Åpen tilgang
(side 183-187)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 188-189)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 190-192)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 193-194)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
Tidligere § 10
(1814–1908)
(side 196-204)
av Dag Michalsen
Åpen tilgang
(side 205-211)
av Dag Michalsen
Åpen tilgang
(side 212-220)
av Eirik Holmøyvik
Åpen tilgang
(side 221-224)
av Torbjørn Backer Hjorthaug
Åpen tilgang
(side 225-227)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 228-230)
av Eirik Holmøyvik
Åpen tilgang
(side 231-244)
av Fredrik Sejersted
Åpen tilgang
(side 245-258)
av Torbjørn Backer Hjorthaug
Åpen tilgang
(side 259-272)
av Knut Dørum
Åpen tilgang
(side 273-274)
av Frederik Zimmer
Åpen tilgang
(side 275-284)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 285-293)
av Magne Frostad
Åpen tilgang
(side 294-311)
av Henning Jakhelln
Åpen tilgang
(side 312-350)
av Henning Jakhelln
Åpen tilgang
(side 351-360)
av Gro Nystuen
Åpen tilgang
(side 361-362)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 363-379)
av Knut Einar Skodvin
Åpen tilgang
(side 380-393)
av Knut Einar Skodvin & Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 394-396)
av Eirik Holmøyvik
Åpen tilgang
(side 397-399)
av Torbjørn Backer Hjorthaug
Åpen tilgang
(side 400-405)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 406)
av Eirik Holmøyvik
Åpen tilgang
(side 407-411)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 412-419)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 420-422)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 424-426)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 427-428)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 429-431)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 432-434)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 436)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 437-438)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 439-442)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 444-446)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 447-448)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 449)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 450-453)
av Nils Rune Langeland
Åpen tilgang
(side 454)
av Arne Fliflet
Åpen tilgang
(side 455-456)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 484-495)
av Ola Mestad & Sigrid Stokstad
Åpen tilgang
(side 496-508)
av Henrik Bull
Åpen tilgang
(side 509-511)
av Henrik Bull
Åpen tilgang
Tidligere § 52
(1814–1954)
(side 513-519)
av Henrik Bull
Åpen tilgang
(side 520-524)
av Henrik Bull
Åpen tilgang
(side 525-534)
av Marit Halvorsen
Åpen tilgang
(side 535-536)
av Marit Halvorsen
Åpen tilgang
Tidligere § 56
(1814–1972)
(side 538-539)
av Hilde Sandvik
Åpen tilgang
(side 540-547)
av Marit Halvorsen
Åpen tilgang
(side 548-554)
av Marit Halvorsen
Åpen tilgang
(side 555-557)
av Henrik Bull
Åpen tilgang
(side 558-559)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 560-562)
av Marit Halvorsen
Åpen tilgang
(side 563-567)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 568-570)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 571-573)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 574-587)
av Stian Øby Johansen
Åpen tilgang
(side 588-590)
av Nora Naguib Leerberg
Åpen tilgang
(side 591-602)
av Nora Naguib Leerberg
Åpen tilgang
(side 603-610)
av Nora Naguib Leerberg
Åpen tilgang
Tidligere § 70
(1814–1990)
(side 612-614)
av Nora Naguib Leerberg
Åpen tilgang
(side 615-619)
av Henrik Bull
Åpen tilgang
Tidligere § 72
(1814–1990)
(side 621-622)
av Henrik Bull
Åpen tilgang
(side 623-626)
av Henrik Bull
Åpen tilgang
(side 627-640)
av Henrik Bull
Åpen tilgang
(side 641-731)
av Ola Mestad, Christoffer C. Eriksen & Harald  Espeli
Åpen tilgang
(side 732-736)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 737-738)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 739-741)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 742-746)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 747-750)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 751-753)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 754-770)
av Fredrik Sejersted
Åpen tilgang
Tidlegare § 82
(1814–1913)
(side 771-773)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 774-786)
av Christoffer C. Eriksen
Åpen tilgang
(side 787-796)
av Christer Holtet Dahlin
Åpen tilgang
(side 797-800)
av Knut Einar Skodvin
Åpen tilgang
(side 802-834)
av Hilde Ruus
Åpen tilgang
(side 835-854)
av Nils Rune Langeland
Åpen tilgang
(side 855-881)
av Arnulf Tverberg
Åpen tilgang
Tidlegare § 89
(1814–1920)
(side 882-883)
av Nils Rune Langeland
Åpen tilgang
(side 884-885)
av Nils Rune Langeland
Åpen tilgang
(side 886-888)
av Nils Rune Langeland
Åpen tilgang
(side 897-908)
av Ragna Aarli
Åpen tilgang
(side 909-928)
av Jørn Jacobsen
Åpen tilgang
(side 929-962)
av Anders Løvlie
Åpen tilgang
Tidligere § 94
(1814–2014)
(side 963-984)
av Dag Michalsen
Åpen tilgang
(side 985-996)
av Jørgen Aall
Åpen tilgang
Tidlegare § 95
(1814–2014)
(side 997-999)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 1000-1026)
av Jørn Jacobsen
Åpen tilgang
(side 1027-1039)
av Benedikte Moltumyr Høgberg
Åpen tilgang
(side 1040-1046)
av Jørgen Aall
Åpen tilgang
Tidligere § 98
(1814–2014)
(side 1047-1052)
av Ola Teige
Åpen tilgang
(side 1054-1115)
av Bård Sverre Tuseth & Bjørnar Borvik
Åpen tilgang
(side 1116-1124)
av Tore Fjørtoft
Åpen tilgang
Tidlegare § 101
(1814–2014)
(side 1125-1137)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 1138-1163)
av Marius Stub
Åpen tilgang
Tidligere § 103
(1814–2014)
(side 1165-1166)
av Thor Falkanger
Åpen tilgang
(side 1167-1177)
av Trude Haugli
Åpen tilgang
(side 1178-1202)
av Ivar Alvik
Åpen tilgang
(side 1203-1206)
av Kjetil Mujezinović Larsen
Åpen tilgang
(side 1208-1220)
av Kirsti Strøm Bull
Åpen tilgang
(side 1221-1227)
av Aslak Syse
Åpen tilgang
(side 1228-1238)
av Henriette Sinding Aasen
Åpen tilgang
(side 1239-1243)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 1245-1252)
av Ole Kristian Fauchald
Åpen tilgang
(side 1253-1262)
av Jan Fridthjof Bernt
Åpen tilgang
(side 1264-1274)
av Henrik Bull
Åpen tilgang
(side 1275-1304)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 1305-1314)
av Frode Innjord
Åpen tilgang
(side 1315-1324)
av Ernst Nordtveit
Åpen tilgang
(side 1325-1336)
av Lars Kvestad
Åpen tilgang
(side 1337-1344)
av Knut Einar Skodvin
Åpen tilgang
(side 1345-1356)
av Per Egil Ensrud
Åpen tilgang
(side 1357-1358)
av Ola Mestad
Åpen tilgang
(side 1359-1400)
av Eirik Holmøyvik
Åpen tilgang
Vedlegg 6. Grunnloven per 17. mai 1914
KONGERIGET NORGES GRUNDLOV GIVEN I RIGSFORSAMLINGEN PAA EIDSVOLD DEN 17DE MAI 1814 MED SENERE ÆNDRINGER OG TILLÆG INDTIL 17DE MAI 1914
(side 1439-1449)
Åpen tilgang
(side 1473-1507)
Denne boka omhandler Grunnloven helt fra 1814 til i dag. Den er både en oppdatert lovkommentar som tar med hele grunnlovsrevisjonen i 2014, og en forklaring av Grunnloven slik den har vært, med dens bakgrunn, alle dens endringer og kontinuiteten fra 17. mai 1814 til utgangen av 2020. Alle gjeldende grunnlovsbestemmelser blir utførlig kommentert og tilsvarende for alle tidligere bestemmelser som nå er opphevet. Kommentarene er skrevet av i alt 49 spesialistforfattere, de fleste jurister og noen historikere.

Grunnlovsparagrafene blir satt inn i ulike sammenhenger, både idehistoriske og politiske, med hverandre og med internasjonale forpliktelser, rettspraksis og lovgivning. Redaktørene har i tillegg skrevet innledning til verket.

Boka er uunnværlig for alle som arbeider med statsrettslige spørsmål, både i Storting og styringsverk, i domstolene og på advokatkontorer, og for studenter så vel som for historisk og politisk interesserte.

Redaktørene er begge professorer ved Det juridiske f akultet ved Universitetet i Oslo og stod sentralt i forsk-ningen knyttet til Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.
Ola Mestad

Ola Mestad, professor dr. juris, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo: Grunnlovshistoria – eit oversyn, kommentar til §§ 1, 13, 19, 28, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 43, 48, 49 første ledd, 61, 63, 64, 65, 75 a, b, c, d, e, g, h, l, m, 76, 77, 78, 79, 80, 81, tidlegare § 82, tidlegare § 95, tidlegare § 101, tidlegare § 110 og §§ 115 og 120 a

Dag Michalsen

Dag Michalsen, professor dr. juris, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo: Redaksjonell innledning, kommentar til §§ 2 og 5, tidligere § 10, § 11, tidligere § 94, og Den svensk-norske union 1814–1905 (med kommentar til Novembergrunnloven §§ 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 26, 27, 28, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48 og 93 og til Riksakten av 1815)

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon