Boken utforsker forfatterskap i TV-drama gjennom en produksjonsstudie av Kampen for tilværelsen, den første forfatterstyrte serien produsert av NRK Drama. Den amerikanske og den danske TV-bransjens organisering av skrivearbeidet tjener som omdreiningspunkt for diskusjonen. Boken er også en refleksjon over flersesongdramaets kreative muligheter og begrensninger, og trekker paralleller til film- og romankunstens ulike fortellingskonvensjoner og tilblivelsesprosesser.

Nøkkelord: tv-serier, produksjonsstudie, forfatterskap, showrunner, manusutvikling

Abstract

The book explores authorship in TV drama through a production study of Kampen for tilværelsen, the first author-controlled series produced by NRK Drama. The writing practices in the American and Danish television industries serve as a point of departure. The book also contemplates the creative possibilities and constraints of multi-season dramas, contrasting their narrative conventions and processes of creation to those of films and novels.