Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sterke barn i to hjem

Resiliensorientert familieterapi med skilte familier i vedvarende konflikt
Strong Children in 2 Homes
Resilience-oriented family therapy in divorced families in prolonged conflicts
psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi, Bergen og omland familiekontor, Bufetat, region vest
psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi, Bergen og omland familiekontor, Bufetat, region vest
psykologspesialist i familiepsykologi, Bergen og omland familiekontor, Bufetat, region vest
doktorgradsstipendiat i familieterapi, MFSP, klinisk sosionom, Bergen og omland familiekontor, Bufetat, region vest og HEMIL, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen

Denne artikkelen presenterer det terapeutiske samtaletilbudet “Sterke Barn i 2 Hjem”. Et hovedfokus i artikkelen er kliniske erfaringer og dilemmaer i arbeidet med skilte barnefamilier der foreldre er i vedvarende, fastlåst og høy grad av konflikt. Hovedmålet i “Sterke Barn i 2 Hjem” har vært å styrke barns resiliens og familiens fungering i begge hjem. Terapeutene erfarte at resiliensorientering og etablering av parallelt foreldreskap på tvers av husholdene, bidro til at foreldrekonflikten i mindre grad ble belastende for den psykososiale fungering i familien. Økt foreldremestring og styrking av relasjonen mellom barn og foreldre i begge hushold bidro til at foreldrene rapporterte om økt trivsel for seg selv og barna.

Nøkkelord: familieterapi, familiekonflikt, skilsmisse, barn, familieresiliens

This article presents the therapeutic approach “Strengthening Children in 2 Homes” and the authors’ clinical experience with families who have lived with long-term parental conflict after divorce or separation. Central concepts and goals will be discussed, dilemmas explored, and clinical illustrations presented. A resilience focus and the establishment of parallel parenting was experienced as contributing to reduced influence of parental conflict on the psychosocial functioning of the family. Increased parental coping and strengthening of child-parent relations in each household contributed to parents in the program reporting increased wellbeing.

Keywords: family therapy, family conflict, divorce, child and family resilience
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon