Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Økt mestring og ro i hverdagen

En kvalitativ studie av foreldres erfaringer med å delta i veiledning i metoden Circle of Security-Parenting
Increased parental coping and tranquility in everyday life
A qualitative study on parents’ experiences with participation in the COS-P program
Barnevernspedagog, Ph.d. Førsteamanuensis, Senter for psykisk helse og rus, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst-Norge
Klinisk sosionom og spesialist i barn og unges psykiske helse. BUP Follo

Studiens formål var å utvikle kunnskap om foreldres erfaringer med å delta i veiledningsmetoden Circle of Security-Parenting samt hvordan de opplever at det har bidratt til utvikling av deres foreldrepraksis. Det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer med fire foreldre som hadde deltatt i veiledningen. Deltakerne beskriver erfaringer med økt mestring av foreldrerollen og positive endringer i relasjonen mellom foreldre og barn, knyttet til mer ro, mindre konflikter og økt grad av gledesfylt relasjon etter endt veiledning. I artikkelen diskuteres betydningen av mestring av foreldrerollen, samt hvilken betydning relasjonen til veileder har for at økt mestring kan skje.

Nøkkelord: COS-P, erfaringer, foreldre, relasjon, mestring

The purpose of the study was to explore parents’ experiences with participation in the Circle of Security-Parenting program, and potential impacts on their parental practice. Semi-structured interviews with four parents who had participated in the program were conducted. The participants described experiences of increased parental coping and positive changes associated with more tranquility, fewer conflicts and an increased degree of joyful parent-child relationships after having completed the program. The discussion revolves around the importance of parental coping, and what significance the relationship with the supervisor might have for increased coping to take place.

Keywords: COS-P, experiences, parents, relationship, coping
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon