Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kunsten at danse i kor – et essay om fællesskabets kraft

Facilitator, arrangør, medarrangør og deltager i konferencer, seminarer, workshops og andre fælleskaber vedrørende dialogiske og relationelle ideer og perspektiver. Driver egen praksis: samsigt.dk

Den postmoderne fortælling og den socialkonstruktionistiske metateori maler et bagtæppe, som stiller kritiske spørgsmål til det herskende vesterlandske verdensbillede og til mainstreampsykologiens primære fokus på lineære og monologiske perspektiver. Som læser kan du forberede dig på at møde et postmoderne verdensbillede. Du vil møde sociale, relationelle og økomentale konstruktioner, som flyder frit rundt omkring praksisfortællinger, nogle af samtidens dialogiske saloner og skribentens egne tanker og noter. Du vil møde både direkte og indirekte henvisninger til centrale personer omkring Taos Institute1, som vil repræsentere dette bagtæppe.

Nøgleord: bevægelse, dialogisk, relationel, kropslig og responsiv kommunikation, fællesskabelse, samskabelse, forbundethed

The postmodern narrative and the social constructionist metatheory paint a backdrop that raises critical questions about the prevailing Western worldview and the mainstream psychology’s primary linear and monological perspectives. As a reader, you can prepare to face a postmodern worldview. You will encounter social, relational and eco-mental constructions that flow freely around practice stories, some of the contemporary dialogic salons and the writer’s own thoughts and notes. You will encounter both direct and indirect references to key people around Taos Institute who will represent this backdrop.

Keywords: Movement, dialogical, relational, bodily and responsive communication, communities, co-creation, connectedness.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon