Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten

“To do the splits”. Family counsellors’ experiences and challenges when working with high-conflict families in the context of the child welfare service
Universitetslektor, Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet
Universitetslektor, Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet
Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet

Denne artikkelen handler om hvordan familieveiledere i barnevernet beskriver sitt arbeid med familier hvor det er konflikter mellom foreldrene etter samlivsbrudd, og hvilke utfordringer de møter i dette arbeidet. Artikkelen bygger på fokusgruppeintervjuer med 12 familieveiledere fra tre ulike team i den kommunale barnevernstjenesten. Resultatene viser at familieveiledere i refleksjoner over arbeidet med disse familiene er opptatt av følgende temaer: å jobbe på bestilling, være nøytral, ha fokus på barnet, skape trygge rammer og å være oppmerksom på egne emosjoner og personlige erfaringer. Studien viser at arbeidet er komplekst og utfordrende. Vi diskuterer derfor tre forhold som kan ha betydning for familieveiledernes muligheter for å bistå disse familiene: 1. betydningen av at arbeidet organiseres som en bestillingsmodell, 2. ulike forståelser av hva det innebærer å ha fokus på barnet, og 3. arbeid med familieveilederens personlige og relasjonelle resonans.

Nøkkelord: foreldrekonflikt, samlivsbrudd, barnevernstjeneste, systemisk perspektiv, familieterapi, personlig resonans

This article reports on a qualitative study involving three focus group interviews with 12 family counsellors employed at the municipal child welfare service. The article explores how the practical work with these families is organized, and discusses challenges related to this work in the context of the child welfare service. Findings demonstrate that family counsellors thematize the following issues when reflecting on their work: working on assignments, being neutral, focusing on the child, making work settings safe, and being aware of their own emotions and personal experiences. Working with these families can be challenging in several ways. We therefore discuss three issues that may affect the family counsellor’s possibilities to assist these families. 1. the way their work is organized through assignments, 2. different perspectives on how to focus on the child, and 3. working with family’s personal and relational resonance.

Keywords: high conflict families, child welfare service, systemic thinking, family therapy, resonance
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon