Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Skaden sitter ved kjøkkenbordet»

Hvordan møtes familier med alvorlige skader av familievernet?
“The injury sits at the kitchen table”
Families with severe injuries’ meeting with family counselling
Spesialist i klinisk familiepsykologi. Leder ved Familievernkontoret i Follo, Stiftelsen Kirkens familievern
Spesialist i klinisk nevropsykologi, professor emeritus, Sunnaas sykehus, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
Klinisk sosionom, Familieterapeut, behandler ved Ahus, BUP Follo
Klinisk sosionom, Avdelingsdirektør Barn og Familie, Bufetat - region øst
Spesialist i klinisk nevropsykologi. Fagsjef psykologi, Sunnaas sykehus HF. Professor II, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Mennesker som utsettes for alvorlige fysiske skader slik som hjerne- og ryggmargskader, samt deres pårørende, tar i begrenset grad kontakt med familieverntjenesten. Målet med denne pilotstudien var å undersøke hva som kan være til hjelp i møter mellom familievernet og familier der ett familiemedlem har ervervet en alvorlig funksjonssvikt etter skade. Åtte familier ble henvist til familievernet i 2013 og 2014 som ledd i et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF og Bufdir/familieverntjenesten. I alt seks familier inngikk i pilotstudien. På bakgrunn av henvisninger fra psykologer ved Sunnaas sykehus fikk de et samtaletilbud fra tre til åtte timers varighet. Den terapeutiske tilnærmingen hadde hovedvekt på et narrativt perspektiv og emosjonsfokusert terapi. De foreløpige resultatene tilsier at samtaler ved familievernkontorer kan være til stor hjelp for denne målgruppen. Dette er rapportert ved klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Konklusjonen er at endrede henvisningsrutiner, tilrettelegging av samtaler og økt kompetanse blant behandlere i familievernet synes å være viktige virkemidler for at familier skal oppleve at samtalene er nyttige.

Nøkkelord: hjerneskade, ryggmargskade, kronisk sykdom, familieterapi, klientfeedback, brukermedvirkning, samarbeid, resiliens

People with acquired severe physical injuries such as brain injury or spinal cord injury, and their families, rarely reach out for family counselling. The reasons for this are probably complex. This pilot study aimed at exploring if and in what way meetings between a family therapist and families where one of the family members had a severe acquired injury could be helpful. In 2013 and 2014, and as part of a collaboration between Sunnaas Rehabilitation Hospital (SunHF) and Bufdir/The family welfare system, eight families were referred to family counselling by psychologists at SunHF. Six families participated in this pilot study. The family therapy contained between three and eight therapy sessions. The therapeutic approach had a main focus on a narrative perspective and emotion-focused therapy. Based on the client outcomes, the results indicate that counselling with a family therapist can be helpful for this population. It is concluded that receiving enough information from professionals at Sunnaas HF was important in ensuring that families where a person has a severe injury may profit from family-oriented services.

Keywords: brain damage, spinal cord injury, chronic disease, family therapy, client feedback, user involvement, collaboration, resilience
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon