Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Familjerekonstruktion

– Konsten, hantverket och evidensdiskursen
Family Reconstruction
– The art, the craft and the evidence discourse
Socionom, Legitimerad Psykoterapeut med inriktning familj, Dialogforum Björn Holmberg

Familjerekonstruktion, som kan beskrivas som individualterapi i grupp, har varit en obligatorisk del av psykoterapeutexamen med inriktning mot familj sedan legitimationen infördes i Sverige i slutet av 1980-talet. Däremot finns det inga riktlinjer för hur en familjerekonstruktion ska gå till. Det finns inte heller någon artikel på svenska i detta ämne. Jag har arbetat med denna form i över 20 år och haft över 70 grupper. I denna artikel beskriver jag mina teoretiska och filosofiska utgångspunkter och i detalj mitt sätt att arbeta och hur det har vuxit fram. Den mynnar också ut i en diskussion om evidens och familjerekonstruktionens fokus på psykoterapeuten som person.

Nyckelord: familjerekonstruktion, familjekarta, bevittnandeceremoni, reflektion, gestaltning, externalisering

Family reconstruction, which can be described as individual therapy in a group, has been a compulsory part of a psychotherapeutic degree with a focus on family since licenses were introduced in Sweden in the late 1980s. However, there are no guidelines for how a family reconstruction should go. There is also no article in Swedish in this topic. I have been working with family reconstruction for over 20 years and had over 70 groups. In this article I describe my theoretical and philosophical basics and in detail my way of working and how it has grown. It also appears in a discussion of evidence and family reconstruction's focus on the psychotherapist as a person.

Keywords: family reconstruction, family map, outsider witness ceremony, reflection, configuration, externalisation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon