Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Familieterapeutisk arbeid i et kommunalt veiledningsteam

En samarbeidsorientert og forskningsbasert beskrivelse
Family therapeutic work in a municipality based counselling team
A collaborative and research based description
Helsesykepleier/familieterapeut. Teamleder i programmet «Familie for første gang», Rbup, regionsenter for sped- og småbarns psykiske helse øst og sør
Fagkonsulent/familieterapeut, Familiesenteret, Enhet for hjelpetjenester, Avdeling Oppvekst og nærmiljø, Bydel Søndre Nordstrand
Fagkonsulent/familieterapeut, Familiesenteret, Enhet for hjelpetjenester, Avdeling Oppvekst og nærmiljø, Bydel Søndre Nordstrand
Professor i klinisk psykisk helsearbeid, Institutt for helse, sosial og velferdsfag, Universitetet i Sørøst-Norge
Fagkonsulent/barnevernspedagog, Familiesenteret, Enhet for hjelpetjenester, Avdeling Oppvekst og nærmiljø, Bydel Søndre Nordstrand

Målet med artikkelen er en presentasjon av en samarbeidsorientert og forskningsbasert beskrivelse av et veiledningsteams praksis ved et kommunalt familiesenter i Norge. Opprinnelsen er i et tradisjonelt veiledningsforhold som utviklet seg til et felles forskningsprosjekt mellom veileder og teamet. Ved bruk av data, i form av stikkord samlet i løpet av veiledningen, ble det startet en stegvis forskningsprosess. Ved å bruke stikkordene til stimulert gjenerindring ble det skapt en foreløpig tekst som ble et startpunkt for et fokusgruppemøte mellom teamet og den første forfatteren. Møtet ble tatt opp, transkribert og analysert gjennom bruk av tekstkondensering. Sluttresultatet ble en beskrivelse, i narrativ form, av teamets praksis. Den narrative framstillingen er strukturert rundt tre hovedkategorier: arbeidsformer, samarbeid og utfordringer i relasjon til andre system

Nøkkelord: forskningsbasert beskrivelse, lokal praksis, arbeidsformer, samarbeid, utfordringer i relasjon til andre system

The aim of this paper is to present a collaborative and research based description of a counseling team’s practice at a municipal Family Centre in Norway. Originating in a traditional supervisory contract, the collaboration between supervisor and team developed into a joint research project. Using data in the form of keywords collected during supervision, a stepwise research process was engaged. Using the keywords for stimulated recall, a preliminary text was generated as the starting point for a meeting between the team and first researcher following a focus group format. This meeting was taped, transcribed and analyzed using text condensation. The final result was a description, in narrative form, of the counseling team’s practice. This narrative was structured around three main categories: manner of working, collaboration and challenges in relation to other systems.

Keywords: research based description, local practice, work style, collaboration, challenges in relation to other systems
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon