Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«-----, og saligheta var et bessmorfang»

Hvordan påvirker samlivsbrudd kontakten mellom barn og besteforeldre, og hvor ble det av flergenerasjonsperspektivet i familievernet?
«-----, and bliss was my grandma’s lap»
How are child-grandparent relations affected by parental breaksup, and where is the multigenerational dimension in family counseling?
klinisk sosionom/familieterapeut ved familievernkontoret i Molde

I 2016 opplevde mellom 45000 og 55000 norske barn at foreldrene flyttet fra hverandre. Barn opplever foreldrenes samlivsbrudd på ulik måte. For noen kan det være slutten på en konfliktfylt tilværelse, men det er grunn til å tro at mange barn opplever foreldrenes samlivsbrudd som et tap av hjem og tilhørighet, og sorg over at de menneskene de selv kjenner seg knyttet til, ikke lenger er knyttet til hverandre. De skal inn i et livsløp med pendling mellom to foreldre, og skal finne seg til rette med det. Samtidig kan de oppleve at kontakten med besteforeldre forandrer seg, og at det blir ugreie i forholdet mellom flere av de voksne fortrolighetspersonene. Barn kan bli usikre på hvem det nå er greit å være glad i. Hvis konfliktnivået mellom foreldrene er høyt, hender det at barn mister kontakten med besteforeldrene på samværsforeldrens side, som regel farfar og farmor. Dette kan være et tap av signifikante andre, i en tid da de særlig trenger trygge relasjoner. På den andre siden går mange besteforeldre og savner barnebarna, og blir ufrivillig delaktige i en konflikt de helst skal holde avstand til. Hvordan møter familievernet barn og besteforeldre som kan stå i fare for å miste hverandre i mellomgenerasjonens samlivsbrudd?

Nøkkelord: skilsmisse, barn, besteforeldre, tre generasjons-perspektivet, familievernkontor

In 2016, between 45 000 and 55 000 Norwegian children experienced the breakup of their parents. Children experience parental breakups differently. For some, it can be a relief to see the end of a long period of conflict, but for many, it also represents a loss of home and affiliation, and they grieve because the persons they themselves feel attached to, are no longer attached to each other. They are entering a new life split between two homes and are required to adapt to that. At the same time, the children might experience a change in their relations to their grandparents, and possibly quarrels between other adults that the children have been close to. They can become uncertain of whom they are allowed to love. If the level of conflict between the parents is high, the children might occasionally lose contact with one pair of grandparents, usually on their father’s side. This can be a loss of significant adult relations at a time when these are particularly important. Grandparents, on their end, often miss their grandchildren and become unwilling participants in a conflict they ideally should not be a part of. How do the family counselling offices meet children and grandparents that are in danger of losing each other after a breakup in the generation between them?

Keywords: divorce, children, grandparents, three-generation perspective, family counseling offices
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon