Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Å smi mens jernet er passe varmt» – en mentaliseringsbasert tilnærming til foreldremekling

“To strike while the iron is not too hot” – a mentalization-based approach to parental mediation
Familieterapeut og mekler, Familievernkontoret Christiania Torv

Denne artikkelen presenterer et forskningsbasert fagutviklingsprosjekt rettet mot foreldremekling i norsk kontekst. Prosjektet omfatter ni meklingssaker som er regulert av «Lov om barn og foreldre». I disse sakene bodde ikke foreldrene sammen. De var uenige om foreldreansvar, om hvor barnet skulle bo fast og/eller om samvær. Foreldremekling består av både en obligatorisk og en frivillig del. Tidligere studier har vist at svært få foreldre gjør bruk av det frivillige meklingstilbudet før de tar foreldretvisten til domstolen. I dette prosjektet var forfatteren inspirert av mentaliseringsorienterte ideer, både når prosjektet ble utformet og i måten han kommuniserte med foreldrene. Artikkelen presenterer både funn og de viktigste delene av prosessen. Samtlige foreldre som deltok, gjorde bruk av frivillig mekling og mer enn halvparten av dem inngikk avtaler om barna.

Nøkkelord: mentalisering, mekling, høy-konflikt, affektregulering, foreldreavtaler

This article presents a small-scale research-based project designed for the field of parental mediation in a Norwegian context. The project includes nine mediation cases regulated by the Norwegian Children Act. In these cases, the parents were not living together. They disagreed about parental responsibility, about where the child should live permanently and/or the child’s right of access to the parents. Parental mediation consists of both a mandatory and a voluntary part. Previous studies have shown that very few parents take advantage of voluntary mediation before taking their disagreements to court. In this project, the author was inspired by mentalization-oriented ideas in the way he designed the mediation process and how he communicated with the parents. This article presents both findings and the most important parts of the process. All the participating parents took advantage of voluntary mediation and more than half of them reached agreements about their children.

Keywords: mentalization, mediation, high-conflict, affect regulation, parental, agreements
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon