Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Dilemmaer og muligheder i kommunale indsatser i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Dilemmas and opportunities in community work in cases of violence and sexual neglect of children in Denmark

autoriseret psykolog, partner i den psykologiske praksis IN MOTUS

Denne artikel belyser offentlige myndigheders vidensgrundlag for valg af foranstaltning i behandlingsarbejdet med 0-18-årige børn og unge, som har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb fra deres omsorgspersoner. Området kortlægges gennem analyse af en række danske rapporter og internationale studier omhandlende behandlingsindsatser og -effekter i relation til denne målgruppe. Artiklen viser, at forskningen på området er mangelfuld, og at der er sparsom viden i det offentlige system om, hvilke foranstaltningsmuligheder der er mest virksomme på kort og på lang sigt. Artiklens fund peger i retning af indsatser, der involverer såvel den krænkende som ikkekrænkende forælder, og som er inddelt i adskilte faser. Tillige argumenteres der for, at effektive interventioner forudsætter specialiseret viden om betydningen af vold og seksuelle overgreb i barndommen. Den samlede konklusion er, at området lider under manglen på forskningsbaseret viden, da den efterlader de offentlige myndigheder i en tåge af udokumenterede foranstaltningsmuligheder. I artiklen gives bud på elementerne i en sammenhængende behandlingsindsats. Ligeledes fremlægges argumenter for behov for målrettet opfølgning på behandlingsindsatsernes fortsatte effekt.

Nøgleord: vold og seksuelle overgreb mod børn, faseinddelte behandlingsindsatser, psykoterapi, sikkerhedsvurdering, forskningsbaseret viden, evidens

This article illustrates the public authorities’ knowledge base for the choice of treatment interventions in working with 0–18 year-old children and adolescents who have experienced violence and / or sexual abuse from their caregivers. The analysis is based on several Danish reports and international studies on treatment efforts and effects in relation to this target group. The article shows insufficient research in the field and sparse knowledge in the public system about which interventions are most effective in the short and in the long run. The article’s findings point to measures involving the offending as well as the non-offending parent and an argument is made for treatment interventions divided into separate phases. Additionally, the article shows that effective interventions require specialized knowledge about the impact of childhood violence and sexual abuse. The overall conclusion is that the area suffers from the lack of research-based knowledge, which leaves public authorities and municipalities in a fog of undocumented measures. Bids are offered for the possible steps in a coherent treatment model, and arguments are made for targeted follow-up on the efficacy of treatment efforts.

Keywords: violence and sexual abuse against children, phase-divided treatment efforts, psychotherapy, safety assessment, research-based knowledge, evidence
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon