Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Familjestruktur i en förändrad miljö

Flyktingfamiljer från Mellanöstern i Sverige
Family Structures in changing environments: Refugee families from the Middle East in Sweden

Docent i psykiatri vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, läkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut. Vd. För Orienthälsan – Stockholm.

Invandrarfamiljer som frivilligt eller genom tvång flyttar till ett nytt land möter ett stort antal utmaningar. Dessa familjer måste anpassa sig till en ny kultur, traditioner, normer, sociala strukturer och nya sätt att leva. Familjer som flyttar till Sverige från länder i Mellanöstern möter nya sätt att organisera familjerelationer, som skiljer sig från de som de själva brukar och som de övats in i/lärt i sina hemländer. För att acceptera det nya sättet att leva på behövs hög beredskap och flexibilitet från alla familjemedlemmar. Familjer med strikt patriarkalisk struktur möter fler utmaningar och svårigheter i sina anpassnings- och integrationsprocesser. Situationen påverkar den psykosocial statusen hos vuxna och barn negativt och ger många psykosociala och psykosomatiska problem. I denna artikel försöker jag illustrera dessa svårigheter och hur de påverkar familjernas interna och externa förbindelser. Mitt fokus är på förändringar i familjestrukturen i allmänhet och de patriarkala familjekonstruktionerna i synnerhet. Denna artikel bygger på lång klinisk erfarenhet från Orienthälsan i Stockholm. Detta har även kompletterats med observationer och utvärderingar/utredningar av invandrarfamiljer från Mellanöstern gjorda på centret. Familjerna remitterades till centret från sociala myndigheter för hjälp med olika konflikter och problem. Vi studerade och analyserade dessa problem och försöker i denna artikel att reflektera över de psykosociala och somatiska konsekvenserna av anpassnings- och ackulturationsprocesserna.

Nyckelord: migration, ackulturationprocess, integration, familjeförhållanden, kulturell identitet

Immigrant families who move voluntarily or by force to a new country meet a huge number of challenges. These families have to adapt to a new culture, traditions, norms, social structures and a new way of life. Families who move to Sweden from Middle Eastern countries meet a new way of family relations, which differ from those they are used to and have practiced in their native countries. To adapt and accept the new way of living requires a high level of preparedness and flexibility from all the family members. Families with strict patriarchal structures meet more challenges and difficulties in their adaptation and integration processes. This situation negatively affects the psychosocial status of adults and children and brings about many psychosocial and psychosomatic problems. In this article, I try to illustrate these difficulties and the way they affect the internal and external relations of these families. Our focus is on the changes in family structure generally and the patriarchal family structure in particular. This article is based on our long-term clinical experience at Orient Medical & Rehabilitation Centre in Stockholm in observing and evaluating immigrant families from the Middle East. These families are admitted to our centre by recommendation from social authorities to help them with different conflicts and problems. We studied and analysed these problems and try in this article to reflect on the psychosocial and somatic consequences of the adaption and acculturation processes.

Keywords: Migration, acculturation process, integration, family relations, cultural identity
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon