Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Familie og intimitet i endring – sosiologiske perspektiver

Families and intimacies in transition: sociological perspectives
Sosiolog og professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Denne artikkelen presenterer og diskuterer sentrale sosiologiske perspektiver på endringer i familie og nære relasjoner. De siste tiårene har den sosiologiske faglitteraturen på dette området vært dominert av teorier om «ny intimitet». På den ene siden står teorier som argumenterer for at familien ikke lenger kan forstås som en institusjon basert på komplementære roller og gjensidige forpliktelser, men på nye måter må bindes sammen gjennom rent emosjonelle bånd. På den andre siden står de som avviser denne teorien og argumenterer for at tradisjon, forpliktelse og materiell nødvendighet fortsatt spiller en avgjørende rolle i det som skaper limet i nære relasjoner i dag. Med nordiske samfunn som kontekst argumenterer artikkelen for at mye tyder på at det skapes nye former for kontakt og samhørighet i våre nære relasjoner. Disse nye formene for kontakt og samhørighet henger sammen med de nordiske lands historie og tradisjon for en egalitær samfunnsstruktur med relativt små maktforskjeller mellom ulike grupper og individer, samt med familiepolitiske ordninger og et sterkt regulert arbeidsliv. Mer konkurransepress, økt ulikhet og en svakere velferdsstat medvirker til at disse faktorene i dag står under press.

Nøkkelord: parforhold, foreldre–barn-relasjon, sosial endring, kjønn, sosial klasse, nye fedre

This article presents the most important sociological theories regarding the changes in our personal relationships that have taken place from the 1970s and onwards. The sociological theories center on the concept of ‘new intimacies’. These theories tend to provide an optimistic or a pessimistic account of the development in our personal relationships. Either they celebrate the new potential for democratized love and stronger emotional bonds or they convey an overwhelming concern for the decline in commitment. With the Nordic context as a case, the article argues that new forms of contact and belonging can be seen to have emerged in personal relationships. These new forms of contact and belonging are related to a strong welfare state, strong labour market regulations and less educational competition, qualities that may today be in decline.

Keywords: couple relationship, parent-child relationship, social change, gender, social class, fatherhood
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon