Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Med blikk på oss selv

Intensivt familieterapeutisk behandlingstilbud
forsker og familieterapeut, Familieenheten, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus, Kristiansand
seniorforsker Phd. og psykologspesialist, Familieenheten, Avdeling for barn og unges psykiske helse Sørlandet sykehus, Kristiansand
seniorforsker Phd. og familieterapeut, Familieenheten, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus, Kristiansand
master i familieterapi, enhetsleder v/Familieenheten, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus, Kristiansand

Artikkelen gir innblikk i en forskningsprosess som Familieteamet ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus, gjennomførte våren 2016. Vi har hatt fokus på den delen av behandlingstilbudet som vi kaller intensiv familieterapeutisk behandling. Det betyr at familier kommer til samtaler og aktiviteter tre sammenhengende dager. Målet har vært å rette et kritisk blikk mot oss selv og vår familieterapeutiske praksis. Artikkelen beskriver forskningsprosessen og terapeutenes refleksjoner over hva som preger de terapeutiske møtene. Utfordringer ved det familieterapeutiske språk i møte med sykehussystemets språk drøftes og sees i forhold til familieterapeutenes ideologi og verdier.

Nøkkelord: forskningsprosess, familieterapi, tydelighet, utydelighet, kontekst

The article provides insight into a research process in the Family Therapy Unit at the Department of Child and Adolescent Mental Health at Soerlandet Hospital in Norway. The focus has been on what we call intensive family therapeutic treatment, which consists of three consecutive days at the unit. The objective has been to facilitate a critical look at ourselves and our family therapeutic practice. The article describes the research process and therapists’ reflections on what characterizes the therapeutic meetings. Challenges between the language of family therapy and the language of the hospital system are discussed and seen in relation to family therapists’ ideology and values.

Keywords: research process, family therapy, clearness, vagueness, context
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon