Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Forskningen på obligatorisk mekling ved samlivsbrudd: et fremoverrettet tilbakeblikk

Psykologspesialist, PhD, Oslo Kommune, Bydel Ullern. wenke.gulbrandsen@psykologi.uio.no

Psykologspesialist, PhD, professor, Universitetet i Oslo. o.a.tjersland@psykologi.uio.no

Det overordnete målet med obligatorisk mekling for separerende foreldre i Norge er å bistå dem i å utforme avtaler om barn. Ordningen inngår i en lang rekke av andre statlige tiltak overfor familier i brudd. I denne artikkelen avgrenses og drøftes begreper som «obligatorisk», «mekling» og «samlivsbrudd». Forskning knyttet til effekter, og virkemidler oppsummeres. Noen norske studier vektlegges spesielt. Det foreligger solid empirisk støtte for at avtaler fremkommet gjennom mekling er å foretrekke fremfor avtaler fastsatt av retten. Det pekes også på nyanser i dette. Sentrale føringer for en vellykket meklingsprosess ved konflikter er blant annet at mekler tar utgangspunkt i foreldrenes egne problemstillinger, styrer kommunikasjonen, gir plass for spørsmål både om sak og følelser, senker farten på meklingsprosessen, lar foreldre prøve ut ordninger og bidrar til at avtaler blir skriftlige. Det å invitere inn barn kan også styrke utfallet av meklingsprosessen. Artikkelen peker ut aktuelle forskningsområder for feltet fremover. Særlig etterlyses observasjons- og oppfølgingsstudier knyttet til konfliktsaker, involvering av barn, rettsmekling og saker av omsorgssviktende karakter som krever samarbeid på tvers av instanser.

Nøkkelord: obligatorisk mekling, utfall, strategier, høy-konflikt, barns deltakelse

The primary goal for mandatory mediation in Norway is to assist separating parents in making arrangements for the care of their children. It belongs to a chain of other interventions for separating families in this country. Key concepts including «mandatory», «mediation» and «breakup» are defined and briefly discussed. International and national research on mediation as an intervention is summarized: Mediated agreement is preferable to a court-decided one in most cases, as long as the strategies are adapted to each couple and their situation. The mediator should be ready to address both topics on which an agreement must be reached and on emotional reactions, and encourage couples with difficulties to invest more time in the process. More observational studies of mediation are needed in order to improve methods for working with high-conflict cases and to gain more insight into in which cases, how and when in the process to involve children. Research should also address court-based mediation processes in more detail. Furthermore, there is a need for studies of projects involving branches of health and social services that are cooperating about cases where children are facing neglect and violence.

Keywords: mandatory mediation, outcome, strategies, high-conflict, children’s participation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon