Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Å lage et rom for samtale» - Et fagutviklingsprosjekt om mekling i høykonflikt

Klinisk sosionom / master i familieterapi, Familievernkontoret Christiania Torv. hege.wathne@bufetat.no

Psykologspesialist, Familievernkontoret Christiania torv. synne.brain.gigstad@bufetat.no

Artikkelen beskriver og diskuterer funn fra et fagutviklingsprosjekt ved et familievernkontor. Formålet var å undersøke hva meklere erfarte var nyttig i arbeidet med partene i høykonflikt- meklinger. 15 meklere ble intervjuet om hva de gjorde i høykonfliktsakene, med fokus på allianse og hvordan de forholdt seg til emosjonelle temaer mellom partene og emosjoner som oppsto hos dem selv. Funnene viste at alle meklerne var opptatt av å etablere en god arbeidsallianse med partene. Flertallet av meklerne ønsket å regulere affekt, hos partene og hos seg selv. Meklerne oppga flere grunner til å gjøre dette. Reguleringen styrket alliansen, og partene ble bedre i stand til å forhandle. Meklerne ble mindre sårbare for å komme inn i et vanskelig følelsesmessig terreng som kunne øke risiko for at de tok uhensiktsmessige valg i samtalen.

Nøkkelord: mekling, høykonflikt, allianse, regulering av affekt, selvregulering

This article describes and discusses the findings from a project developed at a Family Counselling Office, on what mediators find effective in high conflict mediation with parents. Fifteen mediators were interviewed about what they did in the high conflict cases, with focus on alliance and how they relate to emotional aspects, in the clients and within themselves. The findings indicate that the mediators had specific goals for the relationship with the clients. Most of the mediators wanted to regulate emotions, both within their clients and within themselves. The argument for doing so was that it enhanced the work on the agreement between the parents. The reasons for this were many: the alliance was enhanced, the parents were able to negotiate, and the mediators were less at risk of moving themselves into a difficult emotional terrain, which could put them at risk for making bad decisions in the mediation.

Keywords: mediation, high conflict, alliance, regulation of affect, self-regulation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon