Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn

Familieterapeut, familievernkontoret i Molde. kjersti.rogne@bufetat.no

Artikkelen bygger på en oppfølgingsstudie av hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn. I den første undersøkelsen, for 15 år siden, kom det fram at den særlige og langvarige omsorgen som følger av å få et barn med utviklingshemning, påvirker mange sider ved livet: Yrkesdeltakelse, økonomi, flyttemønster, det sosiale livet og forholdet til storfamilien, til de andre barna og ikke minst til partner. I denne undersøkelsen ser vi nærmere på hvordan det har gått med dem, og hvordan informantene nå oppsummerer livet med et utviklingshemmet barn, samt prosessen med å overlate ungdom med utviklingshemning til offentlig omsorg.

Nøkkelord: familie, barn med utviklingshemning, søsken, parforhold, relasjoner, offentlig omsorg

This article refers to a follow-up study of everyday life in families with mentally disabled children. The first study revealed that having a child demanding special, long-lasting care has an impact on several aspects of life: labor force participation, economy, mobility patterns, social life, relation to the extended family, to the other children, and especially the relationship between the spouses. In this study, we focus on their life today. How would they now summarize life with a mentally disabled child, and the process of entrusting this youth to public care?

Keywords: family, mentally disabled children, siblings, spouses, relations, public care
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon