Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Systemisk familieterapi og Helsedirektoratets krav innen barne- og ungdomspsykiatrien i Norge

Familieterapeut og doktorgradsstudent ved East London University/Tavistock Clinic, England. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Institutt for Sosialfag og Vernepleie. lennart.loras@hib.no

Fagpersoner innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Norge opplever store utfordringer med å arbeide innenfor en systemisk familieterapeutisk referanseramme. I denne artikkelen undersøkes det hvorvidt dette handler om uforenlige forskjeller mellom systemisk familieterapis grunnlag og Helsedirektoratets krav til poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge. Gjennom en tematisk analyse av Helsedirektoratets veileder (2008) ble det identifisert tre overordnede hovedtemaer angående juridiske krav for terapeutisk arbeid i BUP: (1) samarbeid og brukermedvirkning, (2) diagnostisering og utredning, og (3) kvalitet og kompetanse. En drøfting av disse funnene opp mot systemisk familieterapis teori gjennom Leeds Family Therapy Research Centers manual for systemisk familieterapi viser at systemisk familieterapi i stor grad ivaretar Helsedirektoratets juridisk bindende krav til terapeutisk arbeid i BUP.

Nøkkelord: systemisk familieterapi, kontroll og valgfrihet, barne- og ungdomspsykiatri, nasjonale retningslinjer for behandling

Practitioners find it difficult to work within a systemic family therapy framework in child- and adolescent mental health services (BUP) in Norway. In this article I examine whether this can be seen as an effect of irreconcilable differences between the systemic family therapy approach and the legally binding requirements in the Norwegian Health Directorates guidelines. Through a thematic analysis of the guidelines, I identified three overarching themes in relation to legally binding requirements: (1) collaboration and user involvement, (2) diagnosis and assessment, and (3) quality and competence. A discussion of these findings through the lenses of systemic family therapy theory as outlined/described in the Leeds Family Therapy Research Center's manual for systemic family therapy shows that systemic family therapy meets the legally binding requirements for therapeutic work in BUP.

Keywords: systemic family therapy, control and freedom of choice, child- and adolescent psychiatry, national guidelines for treatment
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon