Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Utprøving av systematisk tilbakemelding i par- og familieterapi - Barrierer og utfordringer

ABUP, Sørlandet sykehus HF. aashild.haaland@sshf.no

Forskningsinstituttet, Modum Bad. tilden@modum–bad.no

ABUP, Sørlandet sykehus HF. camilla.jensen.oanes@sshf.no

Familiekontoret i Nordfjord. knut.hunnes@bufetat.no

Senter for familie og samliv, Modum Bad. gudmund.fossli@modum-bad.no

  • Side: 292-312
  • Publisert på Idunn: 2015-12-11
  • Publisert: 2015-12-11

Mange gode prosjekter som settes i gang mislykkes på tross av allmenn tilslutning om gjennomføringen. Når prosjektene i tillegg innebærer forskning i kliniske miljøer, kan risikoen være enda større for å ikke lykkes. Basert på en evaluering av et multisenter pilotprosjekt med utprøving og innføring av systematisk tilbakemelding ved tre familieterapienheter i Norge, diskuterer forfatterne undersøkelsens funn i lys av kunnskap fra implementerings- og prosjektteori. Artikkelen identifiserer barrierer og utfordringer som en bør være kjent med før en setter i gang et prosjekt, og diskuterer hvordan disse kan møtes for å øke sjansen til å lykkes med prosjektet.

Nøkkelord: Systematisk tilbakemelding, implementeringskunnskap, prosjektledelse, klinisk kontekst

Many good projects fail despite good intentions and general support. When projects in addition involve research in clinical environments, the risk is even greater for failure. Based on an evaluation of a multi-center pilot project, testing and implementing systematic feedback at three family therapy units in Norway, the authors discuss the study's findings in the light of knowledge from implementation and project theories. The article identifies barriers and challenges that one should be familiar with before initiating a project, and discusses how these can be met in order to increase the chance of a successful project.

Keywords: Systematic feedback, implementation knowledge, project leadership, clinical context
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon