Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hva står på spill? - Barns deltakelse og budskap i mekling

Førsteamanuensis Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord). astrid.strandbu@uit.no

Førsteamanuensis Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord). renee.thornblad@uit.no

  • Side: 271-291
  • Publisert på Idunn: 2015-12-11
  • Publisert: 2015-12-11

I denne artikkelen utforskes barns budskap til foreldre i forbindelse med samlivsbrudd. Budskapene er frembragt gjennom samtale med mekler innen rammen av obligatorisk mekling i regi av familievernet. Det empiriske datagrunnlaget er budskap til foreldre i 250 meklinger hvor til sammen 413 barn har deltatt gjennom bruk av meklingsmodellen «Barn i mekling» (BIM). Sentrale spørsmål vi stiller i artikkelen er: Hva synes barn det er viktig å formidle til foreldrene når de er med til mekling? Hvilke tema trer frem? Hva står på spill for barna? I artikkelen presenteres barns budskap til foreldrene og vi diskuterer lojalitetskonflikt og sårbarhet og motsetningen mellom barns rett til henholdsvis deltakelse og beskyttelse. Vi konkluderer med at BIM-modellen øker sannsynligheten for at barn kan være aktører i mekling. Vi hevder videre at barns potensielle sårbarhet i sin alminnelighet ikke kan begrunne at de forhindres fra deltakelse.

Nøkkelord: Mekling, barns deltakelse, barns aktørskap, lojalitet, beskyttelse

In this article, we explore children as actors during the process of mandatory mediation. The empirical basis consists of statements that 413 children have made to their parents through a mediator during 250 separate mediation cases. Children’s perspectives are heard using a mediation model called «Children in Mediation». Key questions we address in this article are: What do children find important to convey to parents when they participate in mediation? What is at stake for the child in this situation? The difficulty in maintaining the balance between children’s rights to both have their voices heard by participating and to be protected are discussed. We conclude that use of the Children in Mediation model increases the likelihood that children can participate as actors in mediation. We further argue that children's potential vulnerability and loyalty cannot justify preventing them from participation.

Keywords: Mediation, children’s participation, children as actors, loyalty, protection
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon