Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hva var det godt for? - Familieterapiutdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole er 25 år. Litt historie og en evaluering av utdanningen

Høgskolelektor, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo. halvor.de.flon@diakonhjemmet.no

Professor i familieterapi, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo. jensen@diakonhjemmet.no

Denne artikkelen er skrevet på bakgrunn av at det er 25 år siden Diakonhjemmets Høgskole startet en videreutdanning i familieterapi, senere kalt familieterapi og systemisk praksis. Studiet har blitt utvidet til også å omfatte en mastergrad. Utdanningens tilblivelse, historie og utvikling beskrives her kort. Det redegjøres også for en gjennomført undersøkelse blant tidligere studenter hvor siktemålet var å få informasjon om hvordan disse har opplevd nytteverdien av studiet. Det ble spurt om utdanningen hadde relevans ved jobbsøknader, eventuell opplevelse av økt kompetanse og mestring, nytteverdi av studiet i det daglige arbeidet og på personlig og privat plan, nytteverdi av enkeltdeler av studiet og som helhet, samt om studiet har stimulert til videre studier. Resultatene drøftes i lys av studiets innhold og struktur og vi diskuterer studiets plass i praksis- og i familieterapifeltet, i dag og i fremtiden.

Nøkkelord: familieterapi, mastergrad, kompetanse, mestring, systemisk praksis, utdanning

The background for this article is that it is 25 years since Diakonhjemmets University College started a postgraduate program in family therapy, later called family therapy and systemic practice. Since the beginning, the program has been extended to include a master's degree. The history and development of these programs are briefly described. We will also present results from a survey from former students about their perceived usefulness from the program. We asked if the education had any relevance to job applications, perceptions of increased competence and mastery, usefulness of the program in their daily work, and on their personal and private life. The survey also included questions regarding usefulness of specific parts of the program and as a whole and whether the program had stimulated to further education. The results are discussed in light of the program's content and structure and we close the article by discussing the program's position in the fields of family therapy and practice of today and tomorrow.

Keywords: coping skills, education, family therapy, master’s degree, systemic practice
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon