Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Bør parterapi være en del av tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge?

Førsteamanuensis, Dr. PH, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder. anders.j.w.andersen@uia.no

Familieterapeut med mastergrad i psykisk helsearbeid, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandets Sykehus HF. linda.irene.karlsen@sshf.no

Artikkelen bygger på en studie som utforsket parterapiens betydning innen psykisk helsevern for barn og unge. Studien baserte seg på 31 skriftlige tekster fra foreldre, klinikere og ledere med tilknytning til Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandets Sykehus i Sør-Norge. Tekstene ble fortolket ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse, og fire aspekter ved parterapi ble identifisert som betydningsfulle. Undersøkelsen viser at parterapi bedrer negative samspillsmønstre mellom de voksne og mellom voksne og barn, og gir støtte til utsagnet om at hjelp til voksne er hjelp til barn. På bakgrunn av de erfaringene som fremkommer i studien, argumenterer forfatterne for at parterapi mer systematisk bør inngå som en del av det ordinære behandlingstilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge.

Nøkkelord: parterapi, familieterapi, psykisk helse, psykisk helsevern for barn og unge, anerkjennelse, mentalisering

This article investigates the significance of couples’ therapy within child and adolescent mental healthcare. It is based on 31 written texts from parents, therapists and managers affiliated with the Department of Child and Adolescent Mental Health at Sørlandet Hospital. The texts are analyzed by means of qualitative content analysis and four aspects of couples’ therapy were identified as significant in mental healthcare for children and adolescents. The investigation shows that couples’ therapy improves negative interaction patterns between adults and between adults and children, and this supports the view that assistance to adults is helpful for the children. On the basis of the positive experiences of this investigation, the authors argue that it ought to be considered if couples’ therapy should be implemented as a treatment offered in mental healthcare for children and adolescents in other domestic institutions.

Keywords: Couple therapy, Family therapy, Mental Health, Mental Health Services for Children and Adolescents, Recognition, Mentalization
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon