Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Å ta empirien med et situert blikk - Et hverdagslivsperspektiv i familieterapi

PhD, førsteamanuensis og familieterapeut, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, master i familiebehandling. may-britt.solem@hioa.no

Denne artikkelen etterlyser en forståelse av foreldrepraksiser som situerte både i forskning og i praksis. Med det menes en mer helhetlig forståelse som kobler sammen foreldres levekår, familiers organisering av hverdagslivet og barns utvikling. Foreldres oppdragelsespraksiser [uppfostringsmetoder] påvirkes blant annet av foreldrestress, som igjen er påvirket av hverdagslivet til familien. Derfor introduseres et spørreskjema [frågeformulär] som kartlegger og nyanserer nettopp foreldrestress, og som forfatter foreslår som relevant for klinisk praksis. Det argumenteres for nytten av dette spørreskjemaet som verktøy i arbeidet med familier med atferdsproblemer [beteendeproblem], og videre for bruk av flere tilnærmingsmåter eller verktøy for å få et så bredt blikk som mulig på kontekstene som familienes liv inngår i. Videre presenterer forfatter et vitenskapsteoretisk ståsted [ståndpunkt] som kobler forskjellige analytiske perspektiver sammen med ulike metoder, og som hun derfor anser som relevante for familieterapipraksis.

Nøkkelord: atferdsproblemer, foreldrestress, kritisk realisme, NCSQ, salutogenese, situert foreldrepraksis

This article addresses an understanding of parenting practices as situated both in research and in practice. This entails a more holistic understanding that links together parents’ living conditions, families’ organisation of everyday life and children’s development. Parenting practices are influenced among other things, by parenting stress, which in turn, is influenced by families’ everyday lives. Therefore, the author introduce a questionnaire that maps and, is attuned to, the nuances of parenting stress that she propose valuable for clinical practice. She argue for the use of this questionnaire as a tool in work with families where there are behavioural problems, and further that use of various approaches/tools will give the therapist the broadest view as possible about the contexts involved in the families’ lives. The author also presents a theory of science perspective that links different analytical perspectives together with methods, and that she therefore finds relevant to family therapy.

Keywords: behaviour problems, parenting stress, critical realism, salutogenic perspective, situated parenting practices
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon