Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«De har litt sånn bob-bob-stemme» - En studie av «In My Shoes» brukt i barnesamtaler ved skilsmissekonflikter

Psykolog, Vestre Viken, Drammen DPS, Voksenpsykiatrisk poliklinikk. rebsta@vestreviken.no. foto bjørn armand vagle

Dr. philos. Professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt, Blindern. o.a.tjersland@psykologi.uio.no. foto svein erik dahl

Psykolog, Vestre Viken, ARA døgnseksjon Blakstad. iduega@vestreviken.no foto privat

  • Side: 273-294
  • Publisert på Idunn: 2014-12-12
  • Publisert: 2014-12-12

Sammendrag

Artikkelen bygger på en studie av hvordan samtaleverktøyet In My Shoes (IMS) har blitt brukt i samtaler med barn i konfliktsoner mellom foreldre etter samlivsbrudd. Videoopptak av disse ble transkribert og underlagt kvalitative analyser, med fokus rettet mot hvordan barna responderte under samtalene og på de ulike elementene i IMS. Barna viste tydelig interesse for programmet. Noen brukte anledningen til å snakke om ting som var vanskelige for dem. PC-en fungerte også godt som et defokuserende hjelpemiddel når ting var vanskelige. Samtidig var det lite av informasjonen som kom frem under samtalene som kunne gis tilbake til foreldrene og bidra til å bedre situasjonen for barna. Flere av dem vegret seg åpenbart for å si noe som kunne stille foreldrene i et dårlig lys. Det pekes på muligheter som ligger i bruken av dette programmet, men nytteverdien kan trolig øke med større vekt på: Tydelig innramming av samtalene, fokus på mestringsopplevelser og på å følge innspill fra barna, bruk av fantasifigurer fremfor å svare på egne vegne, og kortere og heller flere samtaler.

Nøkkelord: skilsmissekonflikter, triangulerte barn, samtaler med støtte i et dataprogram

Summary

The article is based on a study of how the computer-assisted interview In My Shoes (IMS) is used in conversations with children who are experiencing parental conflict following divorce. Transcriptions of video-recordings from these conversations underwent qualitative analysis. These analyses focused on how the children responded during the conversations and to the different components of IMS. The children seemed overtly interested in the computer program. Some used the opportunity to share something they experienced as difficult. The computer also worked as a tool for defocusing when something seemed hard to talk about for the children. On the other hand, the conversations brought little information that could be given to the parents or contribute to improving the child’s situation. Many children seemed to avoid telling anything that could present any of their parents unfavorably. The authors underscore the opportunities given by IMS. Further, to get the most out of the computer program, the therapist should consider emphasizing: Providing the child and parents with clear and sufficient information about the conversation and its purpose; giving the child the opportunity to talk about mastery and positive experiences; following the child’s lead; using a fantasy person rather than asking the child to talk about his/her own experiences and emotions; shortening the length of the conversation or proposing multiple meetings.

Keywords: divorce conflicts, triangulated children, computer-assisted interview
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon