Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mænds fortællinger om skilsmisse – et narrativt perspektiv på gruppeforløb med mænd

Cand. mag. i Samfundsfag og Kultursociologi. Innehaver av firmaet Jørgen Juul Jensen Coaching. Narrativ coachutdannelse fra DISPUK. kontakt@jjjcoaching.dk

  • Side: 41-57
  • Publisert på Idunn: 2013-04-02
  • Publisert: 2013-04-02

Resumé

Artiklen er en invitation til en rejse med ind i brugen af en narrativ tilgang til gruppeforløb, hvor mænds fortællinger om deres skilsmisse, ståsted, identitet og næste skridt i livet bringes i spil. Erfaringerne stammer fra fjorten gruppeforløb i Mandecentret, København, hvor mænd mødes på tværs af sociale skel og deler fortællinger. Som gruppeleder er den store udfordring at forholde sig til egen udøvelse af magt og samtidig være på vagt, når deltagernes gode råd til hinanden begynder at tage overhånd. I stedet søges der at åbne op for de mange fortællinger og lette presset fra alle «taget for givet»-forestillinger. Man kan ganske vist ikke blive «fri», men skilsmissen giver muligheder for at stille spørgsmål, der næppe kunne stilles tidligere. I gruppen kan man forholde sig til de kategorier, der stilles til rådighed i kulturen, f.eks. om hvad «en rigtig mand» er, og der kan åbnes op for livgivende fortællinger om, hvordan man kunne leve. En del mænd har gennem parforholdet mistet venner. Her åbner gruppeprocessen ofte op for at skabe nye relationer og få flere facetter i spil i deres gensidige relationer til andre mænd.

Nøkkelord: Fortællinger, lytte, fortællingens rettethed, mening, identitetskonklusioner, køn som kulturel referenceramme, moderne magt, kategorier, intentioner, magtreflekterende rum, individualisering, argumentativ tilgang, katarsis, bevidning, gensidige relationer

Men's narratives about divorce – A narrative perspective on group processes with men

This article is an invitation to embark on a journey into the use of a narrative approach in group sessions, involving men's narratives about their divorces, beliefs, identities and where the next step in life comes into play. My experiences come from fourteen courses at Mandecentret in Copenhagen. The men meet across social boundaries and share their stories. As a group leader, one has to deal with one’s own exercise of power while also being on guard when the men start to give each other good advice. Rather, we should try to open up the many stories and release the pressure of beliefs that are generally «taken for granted». Admittedly one cannot become «free», but a divorce holds opportunities to ask questions that could hardly have been asked previously. In the group, one can relate to categories that are culturally available, e.g. what «a real man» is, and this can pave the way to life-giving narratives about how one might live. In their one-to-one relationships, some men have lost friends. Here, the group process often opens for creating new relationships and activates more facets in their reciprocal relations to other men.

Keywords: Narratives, listening, narrative directedness, meaning, conclusions on identity, gender as a cultural frame of reference, modern power, categories, intentions, power reflective space, individualization, argumentative approach, catharsis, witnessing, reciprocal relationships
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon