Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Tilbake til framtiden – Bevegelser i farskap når mor får psykiske vansker i forbindelse med fødsel

Klinisk sosionom, cand.polit. Bærum BUP, Vestre Viken HF, sped- og småbarnsteamet, Postboks 320, 1309 Rud. inger.stene@vestreviken.no

  • Side: 313-325
  • Publisert på Idunn: 2012-12-21
  • Publisert: 2012-12-21

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i en undersøkelse (Stene 2005) om fars situasjon når mor får psykiske vansker i forbindelse med fødsel. Den tematiserer dilemmaene den nye faren står i og hvordan forskjellige kulturelle fortellinger/diskurser gir muligheter for å utforme farskap i en slik situasjon.

Når mor faller helt eller delvis ut av morsrollen på grunn av psykiske vansker i forbindelse med fødsel, tvinger dette fram en ny stillingstagen hos far – hva slags far skal jeg være for mitt barn? Dette fører til bevegelser i farskapet.

Artikkelen vil drøfte hvordan en krisesituasjon som denne kan tvinge fram et mer moderne/likestilt farskap samtidig som samme situasjon kan virke motsatt, nemlig mot et mer tradisjonelt farskap. Ved å fremme det narrative i forskningsintervjuene var det mulig å hente fram mening og praksis fra en gruppe fedre som hadde havnet i en situasjon som krevde revurdering og nytenking av dem. Dybdeintervjuer i små utvalg i en slik «utsatt situasjon» kan bidra til å tydeliggjøre dilemmaer omkring foreldreskap/farskap i dagens samfunn.

Hva har skjedd i samfunnet seks år etter intervjuene ble gjennomført, og hvordan påvirker det familielivet og foreldrenes omsorgspraksis? Finnes det teorier og begreper som kan bidra til økt forståelse?

Nøkkelord: Farskap og fødselsdepresjon/psykose, farskap, pappapermisjon, familiepolitikk i Norge

Fathers' situation when mothers get psychological problems connected to birth

The article is based upon a study about fathers of newborn infants – when the mothers get postnatal depression/psychosis. What happens to the fathers – how do they manage, how do they act and think about their situation? The article discusses the dialogue between discourses in the society and the fathers’ choices in the actual situation.

What has happened in relation to this theme within the Norwegian society in the six years since the interviews were conducted, and how has the development influenced parenting practices?

Keywords: Fathers and postnatal depression/psychosis, paternity leave, fatherhood, family politics in Norway
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon