Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sekvensmodellen – en ny metod för att studera institutionella villkor och ömsesidiga förväntningar avseende samverkan mellan professionella och föräldrar

Docent i specialpedagogik, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås, Sverige kerstin.goransson@mdh.se

Docent i utbildningssociologi, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala, Sverige carina.carlhed@edu.uu.se

Artikeln beskriver en förstudie om genomförande av en modell för att studera de sociala villkoren för institutionella möten mellan professionella och vårdnadshavare/föräldrar inom svensk habilitering. Det övergripande syftet med modellen är att involvera samtliga parter i det institutionella samtalet i forskningen, genom att kritiskt undersöka hur föräldrasamverkan konstrueras inom ramen för institutionella samtal. Modellen består av intervju- och observationssekvenser i mötet mellan föräldrar och professionella. Modellen kan användas i andra institutionella sammanhang där samtalet står i fokus för planering av åtgärder. Artikeln diskuterar de sociala villkoren för institutionella möten och föräldrasamverkan samt individuella planer som verktyg i processer.

Nøkkelord: föräldrasamverkan, professionella, sekvensmodell, sekvenser, processer, villkor, institutionella möten, individuella planer, ISP, habilitering

The sequence model – new ways to research institutional conditions and mutual expectations in a parent-professional collaboration

The article describes a pilot study about a model for research on social conditions for institutional encounters between parents/custodians and professionals within habilitation services in Sweden. The main aim in using the model is to involve both parts in the institutional meeting in the research through critical analysis of how parent-professional collaboration is constructed within this frame. The model builds on sequences of interviews and observations of the encounters. The model could easy be applied in other institutional settings, where conversations are in use for planning interventions. The article discusses the social conditions for institutional encounters and parent collaboration and individual plans as tools in the processes.

Keywords: parent professional collaboration, professionals, sequence model, processes, conditions, institutional encounters, individual plans, ISP, child rehabilitation, habilitation services
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon