Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Fokus på familien i 1976, årgang 4, nr. 2, s. 32–43. Atle Roness, var da dr. med., ass. overlege ved Haukeland sykehus, psykiat. avd., Bergen. Han er også utdannet teolog. Han er i dag professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen.