Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Bilder fra narrativ praksis

anne.mette.bjerknes@ahus.no

Anne Mette Bjerknes er klinisk sosionom/familieterapeut ved Lillestrøm BUP.

Hensikten med denne artikkelen er å formidle noen bilder eller historier fra vår praksis, en liten familieenhet kalt Poliklinisk Intensivt Familiesamarbeid (PIF) i en stor barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Familieenheten har de siste åtte årene forsøkt å utvikle en narrativ tilnærming i møtene med barn/ungdom og deres familier. Siden dette har foregått innfor rammen av en tradisjonell BUP-poliklinikk, med sine retningslinjer, krav til utredning og diagnostisering, har det vært en utvikling fylt av utfordringer og dilemmaer. Hensikten er først og fremst å illustrere noen sider av vår praksis så erfaringsnært som mulig gjennom konkrete eksempler.

Images from Narrative Practice

The purpose of this article is to present pictures and stories from our practice – a small family department called Poliklinisk Intensivt Familiesamarbeid (PIF) within a large policlinic for children and adolescents. During the last eight years, PIF has attempted to develop a narrative approach to our meetings with children, adolescents and their families. This development has faced certain challenges and dilemmas related to the limits of the traditional Norwegian policlinic system, with its requirements for assessment and diagnostics. Even though the challenges and dilemmas associated with the context we work in are important, our primary intention is to illustrate our practice through concrete examples

Keywords: narrativ, eksternaliserende samtaler, unntak/unikt resultat, Narrative, externalising conversations, unique outcomes
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon