Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Familien som ressurs i psykososialt arbeid, del I

gerdt@c2i.net

Gerdt Henrik Vedeler er psykolog og familieterapeut. Har arbeidet i barne- og ungdomspsykiatri i mange år. Har de siste 20 år undervist og veiledet i systemisk arbeid i en rekke psykososiale institusjoner. Er nå pensjonist.

Dette er den første av to artikler om familien som ressurs i psykososialt arbeid. I den første tar jeg for meg noen spesielt relevante kjennetegn ved familien sett som hjelpeinstans, videre hva ressurser vil si i en familie, og endelig noen generelle prinsipper som gjelder psykososialt hjelpearbeid med et familieperspektiv. I den andre artikkelen (publiseres i nummer 01/2012) går jeg gjennom utvalgte praksisområder for å eksemplifisere ressurs- og familieorientert arbeid og drøfter utfordringer og muligheter for å utvikle slikt arbeid.

The family as resource in psychosocial work, part I

This is the first of two articles about the family as a resource in psychosocial work. In the first article I present some characteristics of the family especially relevant when the family as a helping agent is considered, then what the concept of resources in a family may mean and finally some principles of psychosocial work with a family perspective. In the second article (will be published in 01/2012) I present selected areas of practice to exemplify resource- and family-oriented work and discuss challenges and possibilities in developing such work.

Keywords: Familie, ressurser, psykososialt arbeid, Family, resources, psychosocial work
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon