Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Familiegjenforening i eksil – en utfordring for familieterapeuter

sissel.reichelt@psykologi.uio.no

Sissel Reichelt, Professor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Postboks 1094, 0374 Oslo

nora.sveaass@psykologi.uio.no

Nora Sveaass, Førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Postboks 1094, 0374 Oslo

  • Side: 210-230
  • Publisert på Idunn: 2011-11-03
  • Publisert: 2011-11-03

Artikkelen beskriver betydningen av familie og nettverk i forbindelse med kriser og overganger, og reflekterer både over hva vi vet om familier som flykter og etablerer seg et nytt sted og over hva som kan gjøres for å styrke familiesystemet i eksil. Av særlig interesse er spørsmålet om hva familiegjenforening betyr og hva som kan gjøres for at gjenforening kan finne sted og at familier som står overfor slike utfordringer følges opp i mottakslandet. Det blir argumentert for at familiegjenforening bør være et prioritert område for familieterapeuter og at familievernet kan ha viktige oppgaver både når det gjelder å styrke familiers rettigheter og muligheter til gjenforening og å yte konkrete støttetiltak ved gjenetablering i eksil. Ulike erfaringer i arbeid med flyktningfamilier og gjenforening blir presentert, så vel som refleksjoner om mulige tilnærmingsmåter i arbeid med familier som gjennomlever en slik forening så vel som med familier som venter på gjenforening.

Family reunification in exile – a challenge for family therapists

The article describes the importance of family and social network in relation to crises and major changes, and raises the questions as to what we know about families that have fled and resettled in new places, and what can be done to strengthen the family system in exile. Of special interest here is what family-reunification means and how family therapists can contribute to the reunification of separated families as well as supporting families faced with such challenges in the host-country. It will be argued that family reunification should be an area of priority for family therapists, and that the family field has important tasks to undertake, in relation both to protecting the rights of the families and their possibilities to obtain reunification and providing active support in the process. Different experiences in work with refugee families are presented as well as reflections on possible approaches to work with families experiencing reunification or waiting for it to happen.

Keywords: Flyktningfamilier, familiegjenforening, eksil, familieterapi, forebyggende familiearbeid, Refugee families, family reunificiation, exile, family therapy, preventive family intervention
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon