Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hva karakteriserer vanskelige saker i foreldremekling, og er meklingsordningen godt nok tilpasset? Resultater fra evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov

Gry Mette D. Haugen, seniorforsker, Norsk senter for barneforskning NOSEB v/NTNU Samfunnsforskning

Minna Rantalaiho, forsker, SINTEF Teknologi og samfunn

Tonje Lossius Husum, forsker, SINTEF Teknologi og samfunn

Heidi Jensberg, forsker, SINTEF Teknologi og samfunn

Marian Ådnanes, seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn, 7465 Trondheim

  • Side: 86-115
  • Publisert på Idunn: 2011-06-23
  • Publisert: 2011-06-23

Tidsbruk i mekling er vesentlig redusert etter departementets endring av tidsrammen fra og med 2007, og reduksjon av antallet obligatoriske meklingstimer fra inntil tre til en time. Målet om ikke å bruke unødig mye tid i ukompliserte saker er oppnådd, men dilemmaet er at i en relativt høy andel en-times-meklinger avsluttes meklingen uten avtale (22 prosent). Disse sakene har en vesentlig høyere forekomst av konflikt og annen problematikk som psykiske vansker, rus og aggressiv atferd. Oftest dreier dette seg om saker der en eller begge foreldre ønsker å ta saken videre til retten. Mekler tilpasser i noen grad innholdet i mekling til sakens kompleksitet, noe som nok også er et nyttig rasjonale når en eller begge foreldre ikke ønsker mer enn en times mekling. Evalueringen bekrefter at det å nå fram til de konfliktfylte familiene er den største utfordringen i foreldremekling i dag.

Characteristics of difficult cases of parental mediation an appraisal of the new order of mediation in Norway. –Results from evaluation of mediation under the Act of Marriage and the Children and Young Persons Act

Since the Ministry’s change in the number of mandatory mediation hours from three to one, a general reduction of time spent in mediation has taken place. The large majority of parents now attend mediation for one hour only. While the goal not to use excessive amount of time in uncomplicated cases is achieved, the dilemma is that in one of five one-hour-long cases, the parents finish mediation without an agreement. These cases have a significantly higher incidence of conflict and other issues such as mental health, substance abuse and aggressive behaviour. In most of them one or both want to take the case to court. To some extent the mediator adapts the content of the mediation to the complexity of the case, probably a useful rationale when one or both parents do not want more than one hour mediation. The evaluation confirms that reaching the conflict-ridden families today represents the biggest challenge of family mediation.

Keywords: divorce mediation, conflict, use of time, content, foreldremekling, konflikt, tidsbruk, innhold
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon