Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 188-189)
av Inger Ulleberg & Anne Øfsti
(side 190-211)
av Lars Westerström
SammendragEngelsk sammendrag

Inom BUP-kliniken där jag arbetar, har familjeterapins språk tynat bort. KBT- och psykofarmakaspråket har fått ökat utrymme. Jag har märkt hur jag allt mer bytt ut det cirkulära tänkandet mot linjärt tänkande. En kolonisationsprocess har ägt rum. Syftet med denna artikel är dels att ge exempel på hur familje-/systemteori kan användas i vardagen inom BUP av alla yrkeskategorier, dels att återskapa en del av mina egna kunskaper. Det viktigaste verktyget för en anställd på BUP anser jag vara Maturanas domänteori. Den används för att styra mellan produktionsdomänen, det man är skyldig att göra som anställd och förklaringsdomänen som är dialogens och psykoterapins domän.

Nyckelord domänteori,bekräftande samtal,psykoedukation

How to use systems theory to help your patients/clients in a childpsyciatric clinic

In the context where I work I have found it increasingly difficult to think «family and circularity». My brain has become colonized with stories of Cognitive Behavioral Treatment and psychopharmacology. The goal of this paper is to give some examples of the use of systemic ideas in the everyday work in BUP and also to recreate systemic thinking in my own mind. Some systemic tools are presented. The most important tool, according to my opinion, is MaturanaŽs Theory of Domains of action. It is used to decide how to change between the Domain of Production, the things you have to do as an employee, and the Domain of Explanation, the domain of psychotherapy and dialogue.

(side 212-227)
av Terje Tilden & Solfrid Raknes
SammendragEngelsk sammendrag

Med bakgrunn i utviklingen av Psykologisk førstehjelp (Raknes 2010a, 2010b) til bruk i terapi med for barn og unge, presenterer artikkelforfatterne hvordan denne metoden kan anvendes innen par- og familieterapi. En klinisk vignett illustrerer hvordan metoden kan brukes i en parterapi.

Nøkkelord: psykologisk førstehjelp,kognitiv par- og familieterapi

Psychological first aid kit in couple and family therapy

Based on the new method The psychological first aid kit (Raknes 2010a, 2010b) developed for use in therapy with children and adolescents, the authors of this paper present how this method can be applied within couple and family therapy. A clinical vignette illustrates how the method can be used toward a couple in therapy.

(side 228-246)
av Harald Holm Nilssen
SammendragEngelsk sammendrag

I artikkelen forsøker forfatteren å bringe sin bakgrunn som filosof inn i terapirommet. Med referanser til tekster av Platon, Ludvig Wittgenstein og Roman Jacobson settes det søkelys på samtalerommets beskaffenhet og språkets karakter: Hva handler kontekst om, og hvordan kan dette begrepet gis en terapeutisk funksjon? Og kan vi ha noen idé om hvordan språk kan brukes uten å tenke over hva språk kan sies å være? Gjennom å søke etter svar på slike spørsmål redegjør forfatteren for tre inspirasjonskilder til endringsarbeid.

Nøkkelord: filosofi,ordspill,kommunikasjonsteori

Three sources when working with change

In this article the author tries to utilize and bring forth his background as a philosopher, into the therapist room. With references to the texts of Plato, Ludwig Wittgenstein and Roman Jacobson the author explores the importance of the atmosphere or environment in the dialogue room as well as the character of language: What is the concept of context actually about, and how can it be given a therapeutic function? And is it possible to isolate how language works without considering what language is supposed to be? By seeking answers to such questions, the author finds three sources of inspiration when working with change.

(side 249-268)
av Anne Saxtorph
SammendragEngelsk sammendrag

Artiklen tager afsæt i hvordan det bevidnende team skal styres så det fungerer godt for alle parter. Det fremhæves, at facilitator af temaet skal kunne eksperimentere sig frem med de fire undersøgelseskategorier, så de bliver andet end blot fire hovedspørgsmål, der skal besvares. Da bevidning handler om skabelsen af øjeblikke af intensitet og samhørighed, er det vigtigt at fokuspersonen oplever sig synlig, værdig og genfortalt af andre, for på den måde at bevæge sig hen imod andre og mere righoldige fortællinger. Eksempler indgår, hvor vidnerne ikke nødvendigvis svarer, som man kunne have håbet på, og der vises, hvordan det er muligt at anvende svarene alligevel.

Nøgleord bevidning,facilitators styring,decentreret udfoldelse af vidners svar,resonans,identitetsstyrkelse,agenthed

The use of Outsider Witness team – how to practice and navigate?

The article focuses on how the witnessing team must be facilitated so it works well for all members. It highlights that the facilitator have to experiment with the four categories of inquiry in details – so the categories of inquiry becomes more than just four questions to answer. Since witnessing is about creating moments of intensity and cohesion, it is important for the person in the centre to experience dignity, visibility and being retold by others as a way to move towards other and richer stories. Examples are included where answers are not necessarily straight forward, as one might have hoped for and the article shows how it is possible to use the answers anyway.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon