Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Konfliktfylt barnefordeling – arena for barnevernet?

Per Arne Rød er førstelektor ved Høgskolen i Bergen, Institutt for vernepleie og sosialt arbeid

Artikkelen tar utgangspunkt i barns erfaringer etter at rettsapparatet har fattet beslutning om daglig omsorg og samvær i barnefordelingssaker. Noen av barna fortalte at foreldrenes konflikter forble fastlåste i årevis etter gjennomført rettssak(er). Flere av dem sa at de hadde fått det verre enn før rettssakene, og at de i lang tid hadde emosjonelle reaksjoner. Ut fra barnas beskrivelser reises det spørsmål om barnevernet burde undersøke deres omsorgssituasjon. Det stilles også spørsmål om hvorvidt disse barna har et dårligere rettsvern enn barn som får undersøkt sin omsorgssituasjon av barnevernet.

Nøkkelord: barnefordeling, emosjonelle reaksjoner, omsorgssituasjon, rettsvern

Is high-conflict court-ordered custody an arena for child welfare?

This article presents data from a study based on children’s experiences of high-conflict parental divorce that resulted in based-ordered custody. Some of the children told that the conflicts went on for years after court decision, and that they had several emotional reactions. Data gave reasons to ask if the child welfare services also should assess investigations in cases where the custody was determined by the court. Findings from this study made reasons to ask if children from court-ordered custody have less protection from the society than children investigated by the child welfare services.

Keywords: court-ordered custody, emotional reactions, daily custody, legal protection
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon