Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Barns deltakelse i mekling og samværssaker –– Barnehøringsmodellen som metode

Oddny Rød er klinisk sosionom, med videreutdanning i familieterapi og systemisk samhandling. Hun arbeider som familieterapeut og mekler ved Familievernkontoret i Molde.

Denne artikkelen har fokus på barns deltakelse i mekling og samværssaker. Familievernkontoret i Molde har siden 2007 prøvd ut en modell for høring av barn. Denne modellen blir brukt av omtrent halvparten av familiekontorene i Norge. Forfatteren presenterer modellen, og deler noen av de erfaringer og refleksjoner kontoret har gjort seg så langt. Det kliniske materialet bygger på anonymiserte notater fra ni barnehøringer med 21 barn. Erfaring viser at modellen kan bidra til å styrke foreldresamarbeidet og redusere et eventuelt konfliktnivå mellom foreldrene. Hensikten med modellen er at foreldre skal fokusere på barnas ønsker og meninger når de skal lage bosteds- og samværsavtaler.

Children’s participation in mediation and concultations after parental divorce. Hearing of children as a method

This article focuses on children’s participation in consultations after parental divorce. The family-counselling office in Molde has used a model for children’s participation since 2007. This model is used by approximately 50 % of the family-counselling offices in Norway. The author presents this model, and shares experiences and reflections done by the office so far. The clinical material is based on nine anonymous cases of parents with 21 children. This model may help parents to cooperate about their children after divorce, and eventually reduce parental conflicts. The model may also help parents to listen to the children, and take their opinions into account in decision-making.

Keywords: Barn, foreldre, samlivsbrudd, deltakelse, foreldresamarbeid, Children, parents, divorce, participation, parental cooperation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon