Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 90-91)
av Inger Ulleberg & Anne Øfsti
Vitenskapelig publikasjon
(side 92-114)
av Per Arne Rød
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i barns erfaringer etter at rettsapparatet har fattet beslutning om daglig omsorg og samvær i barnefordelingssaker. Noen av barna fortalte at foreldrenes konflikter forble fastlåste i årevis etter gjennomført rettssak(er). Flere av dem sa at de hadde fått det verre enn før rettssakene, og at de i lang tid hadde emosjonelle reaksjoner. Ut fra barnas beskrivelser reises det spørsmål om barnevernet burde undersøke deres omsorgssituasjon. Det stilles også spørsmål om hvorvidt disse barna har et dårligere rettsvern enn barn som får undersøkt sin omsorgssituasjon av barnevernet.

Nøkkelord: barnefordeling, emosjonelle reaksjoner, omsorgssituasjon, rettsvern

Is high-conflict court-ordered custody an arena for child welfare?

This article presents data from a study based on children’s experiences of high-conflict parental divorce that resulted in based-ordered custody. Some of the children told that the conflicts went on for years after court decision, and that they had several emotional reactions. Data gave reasons to ask if the child welfare services also should assess investigations in cases where the custody was determined by the court. Findings from this study made reasons to ask if children from court-ordered custody have less protection from the society than children investigated by the child welfare services.

(side 116-134)
av Oddny Rød
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen har fokus på barns deltakelse i mekling og samværssaker. Familievernkontoret i Molde har siden 2007 prøvd ut en modell for høring av barn. Denne modellen blir brukt av omtrent halvparten av familiekontorene i Norge. Forfatteren presenterer modellen, og deler noen av de erfaringer og refleksjoner kontoret har gjort seg så langt. Det kliniske materialet bygger på anonymiserte notater fra ni barnehøringer med 21 barn. Erfaring viser at modellen kan bidra til å styrke foreldresamarbeidet og redusere et eventuelt konfliktnivå mellom foreldrene. Hensikten med modellen er at foreldre skal fokusere på barnas ønsker og meninger når de skal lage bosteds- og samværsavtaler.

Children’s participation in mediation and concultations after parental divorce. Hearing of children as a method

This article focuses on children’s participation in consultations after parental divorce. The family-counselling office in Molde has used a model for children’s participation since 2007. This model is used by approximately 50 % of the family-counselling offices in Norway. The author presents this model, and shares experiences and reflections done by the office so far. The clinical material is based on nine anonymous cases of parents with 21 children. This model may help parents to cooperate about their children after divorce, and eventually reduce parental conflicts. The model may also help parents to listen to the children, and take their opinions into account in decision-making.

(side 136-157)
av Magnus von Campenhausen (Wahlström) & Marianne Borgengren
Engelsk sammendrag

What do we know about the effect of bringing the family into treatment?

In Sweden of today, the interventions in social welfare and psychiatric care should be grounded on the perspective of evidence based methods. The most valued evidence comes from repeated research about the effectiveness of family therapy. This will be presented for different problems where family therapy has been used, and for research about the effectiveness of different sorts of family therapy schools. Other topics in the article are analysis of cost benefits in an American health system for family therapy and the importance of family therapy as an extra treatment.

(side 159-175)
av Marianne Østerskov
Engelsk sammendrag

How do we listen to Ahmed’s stories in the field of transcultural psychiatry?

As immigration in Denmark grows, more patients in the Danish mental health services have an ethnic background different from the ordinary Danish. For the therapist this can be a challenge. Often Ahmed tells cultural stories which can make us confused and insecure. But Ahmeds stories preset an opportunity to give us a better understanding of him and his stituation. To make this happen we have to make room for the stories and listen to them. The narrative apporach offers a particularly emphasis on the story and this is especially applicable in the field of trans-cultural psychiatry. But what constitutes this field? Do we need any particular awareness when we see either Ahmed in the mental health setting or we meet with Said in the psychological consultancy? Why don’t we just treat Ahmed and Said similar to the way we treat Peter?

(side 176-182)
av Tom Andersen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon