Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ekfrasen som erkjennelsesmodus i en digital mediekultur - Om Hanne Ørstaviks ekfrastiske stil

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, anders.malvik@hist.no

Anders Skare Malvik er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hans doktoravhandling, Grensesnittets estetikk. Om mediekultur og subjektivitetsproduksjon i Matias Faldbakkens kunst og litteratur (2014), er en tverrfaglig analyse av hvordan Faldbakkens oeuvre responderer på 00-tallets digitale mediekultur. Skare Malvik er medredaktør for den kommende antologien Literature in Contemporary Media Culture. Technology – Subjectivity – Aesthetics (John Benjamins Publishing, 2015), og arbeider for tiden med Henrik Ibsens samtidsstykker i et medieteoretisk perspektiv.

Denne artikkelen undersøker ekfrasens funksjon i tre romaner av Hanne Ørstavik, med særlig vekt på Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux (2013). Artikkelen viser hvordan Ørstavik dveler ved det visuelle både stilistisk og tematisk. Den argumenterer for at forfatterens stil er ekfrastisk, og at stilen reflekterer de litterære karakterenes eksistensielle og psykologiske problemer. Ekfrasen fungerer dermed som en erkjennelsesmodus hos Ørstavik, men ikke i noen ren eksistensiell eller psykologisk forstand. Tvert imot viser artikkelen at Ørstaviks ekfraser rommer en akutt samfunnsmessighet, en substansiell refleksjon over hvordan vi lever i, med og gjennom bilder i det 21. århundrets digitale mediekultur. Artikkelen argumenterer for at nøkkelen til en slik lesning av Ørstavik ligger i å operasjonalisere et enkelt ekfrasebegrep med en bildeforståelse som anerkjenner kompleksiteten i hva et bilde og en bildeerfaring er, og kan være, i dag.

Ekphrasis as Mode of Knowledge in a Digital Media Culture. On Hanne Ørstavik’s Ekphrastic Style.

This article investigates the function of ekphrasis in three novels by Norwegian writer Hanne Ørstavik, particularly addressing Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux (2013). The article shows how Ørstavik dwells in the visual, both stylistically and thematically. It argues that Ørstavik’s style is ekphrastic, and that it reflects the existential and psychological problems of the novels’ characters. The ekphrasis thus becomes a mode of knowledge in Ørstavik’s writing, but not in a pure existential or psychological sense. On the contrary, the article shows that Ørstavik’s ekphrasis mobilize an acute and substantial reflection of how we live in, with, and through pictures in the 21st century’s digital media culture. The key to such a reading of Ørstavik, the article argues, is to operationalize a simple concept of ekphrasis with an understanding of pictures that recognizes the complexity in what pictures – and our experiences with them – are and can be in the present.

Keywords: contemporary fiction, digital media culture, ekphrasis, Ørstavik
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon