Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Alice for the iPad, popup-boken och 1800-talets visuella kulturer

Universitetslektor i medieproduktion, Institutionen för ekonomi och IT/Avdelningen för medier, Högskolan Väst, margareta.borg@hv.se

Margareta Borg er filosofie doktor i filmvitenskap og lektor i medieproduksjon ved Högskolan Väst i Trollhättan. Hennes forskningsinteresser favner blant annet barn og bildeskaping i nye medier, samt reportasjetegningens rolle i dag.

Sammanfattning

Applikationen Alice for the iPad (2010) släpptes kort efter lanseringen av den första surfplattan och är en adaption av Lewis Carrolls The Nursery «Alice» (1890), en förkortad version av Alice i underlandet (1866) med illustrationer av John Tenniel. I artikeln är syftet att lyfta fram betydelsen av den återhållsamma animeringen av Tenniels bilder, och poängtera hur rörelsescheman remedierar och (re)konstruerar 1800-talets visuella kulturer och tidens intresse för optisk apparatur/leksaker och popup-böcker, som på olika sätt i tid och rum utmanade den tvådimensionella stillbilden. Analysen visar hur rörelsemönster varieras, kombineras och används som ett stilistiskt men också narrativt verktyg: animationerna tillåts påverka framställningen, utan att förändra själva berättelsen. Den traditionellt framställda illustrationens möte med den digitala bildens estetik behandlas, hur den senares distinkta uttryck låter det av handen tecknade framträda i relief och tillika göra anspråk på autenticitet. Till detta kommer adaptionen, förflyttningen från materiell bok till bilderboksapplikation för surfplatta, hur appen tycks kräva och uppmana till ett visst hanterande, och liksom popup-boken baseras på det taktila och påverkbara. En central slutsats är att de enkla animationerna i kombination med ett ålderdomligt uttryck och välkända 1800-talsillustrationer bidrar till att varje förändring överraskar, bryter mot en förväntad stillhet. Animationernas och scenernas slutenhet bidrar också till en bibehållen bokkänsla. Applikationen är både synlig och osynlig i sin stil, den presenterar sig som en optisk leksak eller en högst materiell popup-bok från förr, samtidigt som just det uttalat ålderdomliga är självreflekterande.

Alice for the iPad, the pop-up book and visual cultures of the 19th century

Alice for the iPad (Atomic Antelope, 2010) is an application launched shortly after the first tablet was introduced by Apple in 2010. Based on The Nursery «Alice» (1890), an abridged bedtime version of Lewis Carroll’s classic Alice’s Adventures in Wonderland (1866), the app adds subtle animations to John Tenniel’s original illustrations. The app seems to be echoing and (re)constructing the past by varying and combining different patterns of movements, remediating the look of nineteenth-century popular pop-up books or «movables», as well as contemporaneous optical toys and apparatuses, which in different ways challenged the two-dimensional still image... One key issue addressed by the article is the meeting between a classical traditional style and the aesthetic premises of the digital image, as a way to highlight the former and to confirm authenticity. Alice for the iPad handles questions raised by adaptation, how to remain true to the original material under qualitatively different conditions. The article explores how the app is simultaneously visible and transparent, presenting itself as an optical toy or three-dimensional pop-up book from the past, yet producing its compelling self-reflective aspect precisely by mobilizing these «old» technologies.

Keywords: Tablets, pop-up books, movables, remediation, adaptation, picturebooks apps
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon