Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Orent och kusligt - Det fotografiska bortom det visuella i 1970-talets amerikanska iscensatta fotokonst

Forskare och lektor, Lunds universitet, moa.goysdotter@kultur.lu.se

Moa Goysdotter, Forskare och lektor, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Avhandling Impure Vision: American staged art photography from the 1970s (2013). Min aktuella forskning handlar om det digitala fotografiets fenomenologi.

Impure and Uncanny: The Photographic beyond the Visual in American Staged Art Photography of the 1970s

The article investigates the breaking point between American modernist straight photography and the art movement which in the 1970s became known as staged photography from a technological-philosophical perspective. The view on camera technology and its ability to convey a true picture of reality in straight photography is compared to the view of the staging photographers of the 1970s. The differences are then explained in the light of Don Ihde's postphenomenological theory of technology as prosthesis, and Sigmund Freud's notion of «the uncanny» (Das Unheim-liche). The breaking point is explained as a shift from the view of the camera as a straightforward extension of the human eye to a view of the camera as a prosthesis, where a built-in paradox between a desired enhanced experience and an actual experience of reduction are reflected in the 1970s photographers' uncanny imagery.

Keywords: staged photography, postphenomenology, 1970s photography, American photography, photography theory

Sammanfattning

Artikeln utreder brottet mellan modernismens straight photography och det som under 1970-talet kom att kallas staged photography (iscensatt fotografi) ur ett teknologifilosofiskt perspektiv. Synen på kamerateknologin och dess förmåga att förmedla en sann bild av verkligheten inom straight photography jämförs med synen som presenterades av 1970-talets iscensättande fotografer. Skillnaderna förklaras mot bakgrund av bl.a. Don Ihdes postfenomenologiska teori om teknologi som protes samt mot Sigmund Freuds begrepp «det kusliga» (Das Unheimliche). Brottet förklaras som en förskjutning från synen på kameran som en okomplicerad förlängning av det mänskliga ögat till en syn på kameran som en protes där en inbyggd paradox mellan en önskad förstärkt upplevelse och en faktisk reducerad upplevelse ger avtryck i 1970-talsfotografernas kusliga bildspråk.

Keywords: staged photography, postphenomenology, 1970s photography, American photography, photography theory
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon