Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Krisegeografier i islandsk fotografi

postdoc, ph.d., Københavns Universitet, annsofiegremaud@gmail.com

Ann-Sofie Nielsen Gremaud, postdoc, ph.d., Institut for Tvær-kulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Gremaud har forsket i og publiseret artikler om kryptokoloniale aspekter i islandsk kulturhistorie, islandsk visuel kultur og renhedsnarrativer i miljøpolitiske diskurser. Hun er i øjeblikket postdoc som en del af det internationale projekt Danmark og det Nye Nordatlanten.

Sammendrag

I denne artikel analyseres fotografiske repræsentationer af islandsk landskab i forandring. Via fotografiets mediespecifikke egenskaber bliver billederne laboratorier for undersøgelser af steder, som forandres og forsvinder. Kunstværkerne beskæftiger sig med steder, som udraderes, udvikler sig eller fremstår forladte, og de fleste forholder sig direkte eller indirekte til narrativer, der findes i officielle udmeldinger og visuel kultur, og genforhandler således steddannelsers spatio-temporalitet. De aktuelle overlappende økonomiske, klimamæssige og politiske kriser i Island har befordret kritiske fremstillinger af fortidens, nutidens og fremtidens relationer imellem samfund og natur, en undersøgelse af de grundlæggende narrativer, som ligger til grund for dominerende kollektive værdier samt udviklingens fysiske spor. Således behandles utilitaristisk miljøpolitik og tvetydige politiske strategier kritisk af nogle af de inddragede kunstnere. Fotografier rejser spørgsmål om, hvilke værdier og kræfter som i øjeblikket konstituerer både de nære omgivelsers og fjerntliggende landskabers glokale dimensioner.

Geographies of Crisis in Icelandic Photography

This article analyses photographic representations of changing landscapes in contemporary Iceland. Using media-specific attributes of photography, the images become laboratories of the time and space of vanishing and remodelled places. The artworks deal with places that disappear, evolve or seem abandoned, and most of them relate directly or indirectly to narratives found in official visual culture and statements, and thus renegotiate the spatio-temporality of place-making. The current overlapping crises of economy, environment and self-image in Iceland have fostered critical representations of the past, present and future of the human-environment relationship, an investigation into the basic narratives of collective values, as well as of the physical traces of recent developments. Thus, utilitarian environmental policies and shallow ecology are treated critically by some Icelandic artists, as is the question of which values and forces are tied to the glocality of intimate surroundings and remote landscapes.

Keywords: Iceland, crisis photography, glocal places
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon