Fotografiets estetiske, historiske, politiske og ikke minst teknologiske forankringer og berøringspunkter står sentralt i artiklene i utgaven av -Ekfrase du nå holder i hendene. På hvilken måte representerer 1970-tallets framvekst av det iscenesatte fotografiet et brudd med modernismens «straight photography»? Dette spørsmålet er gjenstand for diskusjon i Moa Goysdotters artikkel i inneværende nummer. Goysdotter knytter sine refleksjoner til det hun betrakter som utviklingen av et nytt kamera-syn, der kameraet snarere ses som en protese enn som en forlengelse av det menneskelige øyet. I nummerets andre artikkel ser Ann-Sofie N. Gremaud nærmere på fotografiske representasjoner av et islandsk landskap i forandring. Fotografiets mediespesifikke egenskaper muliggjør en undersøkelse av steder som forandres og forsvinner, hevder Gremaud.

Landskap som forandres er også en sentral tematikk andre steder i dette nummeret, om enn på en helt annen måte. Vi har invitert et lite knippe internasjonale forskere til å skrive noen ord om Jonas Dahlbergs kontroversielle utkast til minnesmerket Memory Wound på Sørbråten ved Utøya. Kommentarene til Erika Doss, Marita Sturken, og Emma Willis utgjør første del av en enquete om temaet; del to trykkes i neste nummer. Dahlbergs monument dukker så opp igjen lenger bak i bladet, hvor Tonje Haugland Sørensen deler sine refleksjoner rundt det hun oppfatter som problematiske sider ved forslaget. I samme seksjon trykker vi også analyser av et par nye, sentrale bokutgivelser. Peter Forrás anmelder Jonathan Crarys 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep, mens Asbjørn Grønstad skriver om D. N. Rodowicks Elegy For Theory.

Denne utgaven av Ekfrase: Nordisk tidsskrift for -visuell kultur vil være den siste som redigeres fra Bergen. Fra og med neste nummer flyttes redaksjonen til Trondheim, der Nina Lager Vestberg og Sara Brinch, begge ved NTNU, tar over som ansvarlige redaktører. Vi ser tilbake på fem givende år der vi har hatt gleden av å etablere Ekfrase, og ser fram til kommende årganger med nye visjoner og friske stemmer!

 

God fornøyelse!

 

Denne utgaven av Ekfrase er laget med støtte fra Fritt Ord.