Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Det stumme språket – Bildet og tingenes tale

STÅLE FINKE er professor i filosofi ved filosofisk institutt, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet. Hans faglige hovedtyngepunkter ligger i språkfilsofi, tysk idealisme, fenomenologi og hermeneutikk, samt klassisk og moderne estetikk og politisk filosofi. Mellom publikasjoner de siste arene finnes Håvard Vikhagen – Tilnærminger til maleriet (med Holger Koefoed, Labyrinth Press, 2006), «Adorno – Between Epistemology and Ontology,» i Deborah Cook, red., Adorno: Key Concepts (Acumen Publishing, 2008), og «Hermeneutikk som politikk: offentlig fornuft og religion hos Habermas og Hegel,» i Nytt norsk tidsskrift, vol. 3–4, 2009.

  • Side: 34-49
  • Publisert på Idunn: 2013-05-07
  • Publisert: 2013-05-07

Artikkelen tar utgangspunkt i Merleau-Pontys analyser av persepsjon, kropp og billederfaring og forsøker å vise den overlappende strukturen eller ikonografien mellom naturlig persepsjon og bildet. I denne sammenhengen utvikles ikke bare den sensormotoriske dimensjonen ved persepsjon og syn, forholdet mellom syn og bevegelse, men de ekspressive og fysiognomiske aspektene ved perseptuell dybde, ved tingens nærvær. Persepsjonen gir oss tingene i deres konkrete dybde, som et fravær i nærvær, som utfoldes av et kroppsliggjort syn. Særlig behandles her Merleau-Pontys analyser av Cézanne som modellerfaring for billedmessig fremstilling av dybde.

I bildet artikuleres og kommer det perseptuelle språket til uttrykk som en måte å utfolde tingenes språk på gjennom mediets materialitet og legemlighet. Det argumenteres videre for at bildets legemliggjorte nærvær, dets evne til å vise frem nærvær i fravær, må inngå som en forutsetning for enhver tilnærming til bildets språklighet – også for hermeneutikkens tilgang til bildet. Persepsjonens fenomenologi og Gadamers filosofiske hermeneutikk bestreber seg begge på en reaktualisering av bildets evne til mimesis, til å gjenvinne presens med utgangspunkt i tingene slik de viser seg. 

This paper takes as its starting point Maurice Merleau-Ponty’s embodied approach to pictorial experience, and attempts to show how the medium of painting exhibits certain features of natural vision.  It is argued that paintings and pictorial experiences  reveal and articulate the intrinsic motor significance and, thus, the gestural nature of the organization of the perceptual world in accordance with how  vision and movement are intertwined. The so-called  enactive approach is criticized as being one-sided in  its approach to perceptual experience: As the case  of Cézanne’s still-life painting suggests, there are  certain expressive and physiognomic features of the  perceived and visual world, which are not merely result of cognitive or attentional directedness towards,  and the active modulation of, sensory surfaces, but  which concern the depth of perceptual presence. In  this context, emphasis is placed on Merleau-Ponty’s  analyses of colour and how it yields access not only  to the structural uniformity of surfaces, but also to  the physiognomic depth of things.  Significantly, it is also argued that MerleauPonty contributes to a re-actualization of «presence»  in perceptual as well as pictorial experience. In this,  pictorial experience is conceived as exhibiting features of the perceptual encounter prior to and beyond meaning and interpretation. Pictorial language  is mute. Furthermore, as a model for the pictorial,  Merleau-Ponty’s approach to painting provides the  resources lacking from Hans-Georg Gadamer’s hermeneutic conception of interpretation as «performative realization» (Vollzug). Both Gadamer and Merleau-Ponty work towards a recovery of mimesis as  the invocation or presence of a «language of things»

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon