Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Den visuelle Osama bin Laden

ANNE BIRGITTA NILSEN, Doktorgrad i lingvistikk, Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus. Aktuelle publikasjoner: «Osama bin Laden an evolving global myth» i Islam in the Age of Globalization, redigert av Itzak Weissman, Mark Sedgwick og Ulrika Mårtensson, Ashgate, under utgivelse. «Hatets verbale og visuelle retorikk» i 22. juli forklare, forstå, forebygge, Svein Østerud, Oslo: Abstrakt forlag, 2012. «Osama bin Laden – demonen og helten», Internasjonal Politikk, nr. 4, 2012. «Interkulturell retorikk» i Diskursanalyse i praksis – metode og analyse, redigert av Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2011.

  • Side: 20-33
  • Publisert på Idunn: 2013-05-07
  • Publisert: 2013-05-07

Tema for denne artikkelen er den visuelle Osama bin Laden. Visuelle multimodale og retoriske perspektiver på hans popularitet og makt presenteres gjennom analyser av bin Ladens originale arabiske tekster. Artikkelen viser hvordan bin Laden visuelt ble fremstilt de siste femten årene av sitt liv, og hvordan hans lederrolle tok form. Her demonstreres også hvordan de visuelle fremstillingene av ham kan ha bidratt til å befeste hans image som en leder gjennom å repetere og understreke bin Ladens verbale retorikk.

Much has been written about Osama bin Laden’s verbal rhetoric, whereas the visual rhetoric is so far almost unexplored as a field of research. This article’s center of attention is therefore on the ways in which al-Qaida’s former leader Osama bin Laden’s persona has been staged through visual rhetoric, and how these visual means contributed to establishing his image as a leader. An important factor for understanding bin Laden’s rhetoric is the progression of his verbal and visual rhetorical style. Light will therefore be shed on how bin Laden has been staged through multimodal resources during the last decade, progressing from a mujahid via a statesman to his appearances as a mythical hero with more of a symbolic function. The analyses are based on bin Laden’s original Arabic texts and analyzed through the theory of visual rhetoric and multimodality.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon