Til tross for bestrevelser på intellektuell konsolidering og institusjonell legitimitet har forskningsfeltet visuell kultur bevart en nærmest definerende ontologisk usikkerhet, ifølge forskeren Joanna Zylinska, som i dette femte nummeret av Ekfrase foreslår at spørsmålet «Hva er visuell kultur?» blir omformulert til et etisk spørsmål. Vi vender altså tilbake til spørsmålet som preget vårt første nummer som utkom våren 2010, der vi inviterte en rekke sentrale nordiske forskere til å svare.

Zylinskas forslag ble lagt fram 1. juni i år, under et foredrag på konferansen Now! Visual Culture, den andre biårlige konferansen i regi av The International Association for Visual Culture, som Nicholas Mirzoeff og New York University arrangerte. Ekfrase var til stede og bringer i dette nummeret en kort rapport som introduserer en rekke korte foredrag i oversettelse. Vi håper at Zylinskas så vel som andres refeksjoner rundt hva som er feltets nåtidige nøkkelspørsmål virker like tankevekkende og pirrende som de gjorde da de ble framført i New York, og takker foredragsholderne for at de lot oss videreformidle det de hadde å komme med.

Dette nummeret av Ekfrase kjennetegnes av den bredden og dybden vi håper våre lesere etter hvert har gjort seg kjent med. Artiklene, av Rigmor Kappel Schmidt, Svenn-Arve Myklebost, og Christian Refsum, nærmer seg gjennom nærlesninger henholdsvis graffti, tegneserieromanen, og den samtidige spillefilmen, og toneangivende kunstnerskap som Banksys, Martin Rowsons, og Lars Von Triers. Alle disse artiklene preges på ulike måter av en vilje og en evne til å sette mediale entiteter og begrepsmessige størrelser i bevegelse.

I anmeldelsesseksjonen retter vi denne gangen blikket mot relativt ferske begivenheter og bøker. Anders Michelsen har lest Whitney Davis sitt forsøk på å formulere det han kaller A General Theory of Visual Culture. Kristina Mejhammar deler sine refleksjoner om Alison Bechdels nye grafske memoarverk, Are You My Mother?, som det har vært knyttet høye forventninger til siden Bechdel markerte seg så sterkt med Fun House for noen år siden. Og Ekfrase har ogsâ vasrt til stede på dOCUMENTA — derfra rapporterer Synnøve Vik.

God lesning!